Publicatie Prospectus verordening

Publicatie Prospectus verordening

Op 30 november 2015 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de nieuwe Prospectus verordening gepubliceerd. Deze verordening zal op den duur de huidige Prospectusrichtlijn (2003/71/EG) vervangen. Het voorstel is onderdeel van het meerjarige actieplan van de Europese Commissie om tot een Kapitaalmarktunie te komen. Uit de speech van Jonathan Hill – Europese Commissielid die zich bezighoudt met de Kapitaalmarktunie – volgt dat het voorstel voor de nieuwe Prospectus verordening ervoor zal zorgen dat het opstellen van een prospectus simpeler, sneller en goedkoper wordt.

De belangrijkste veranderingen in de voorgestelde Prospectus verordening zijn:
• Minder belastende prospectusregels voor het MKB;
• De vrijstelling voor kleine emissies wordt verruimd;
• Secundaire emissies voor beursgenoteerde onderneming worden vergemakkelijkt;
• De samenvatting van de prospectus dient te worden beperkt tot maximaal 6 A4-pagina’s;
• Versneld goedkeuringsproces voor uitgevende instellingen die op frequente basis emissies doen.