Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Op 28 februari jl. is de Richtlijn hypothecair krediet (nr. 2014/17/EU) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn introduceert nieuwe regels voor aanbieders van en bemiddelaars in hypothecair krediet. Belangrijk zijn onder meer de introductie van een standaard informatiedocument met betrekking tot het hypothecair krediet en de mogelijkheid voor bemiddelaars om door middel van een paspoort buiten Nederland actief te kunnen zijn. Deze richtlijn moet in maart 2016 zijn omgezet in nationale wetgeving, waar aanbieders en bemiddelaars dan aan moeten voldoen.