Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

De minister van financiën heeft een wetsvoorstel, memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en een rapport ter informatie over de uitvoering van de Richtlijn Marktmisbruik (2014/46/EU) en de Verordening Marktmisbruik (596/2014) gepubliceerd.

Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wet op het financieel toezicht. Eén van de gevolgen van de implementatiewet is een verhoging van het maximumbedrag voor boetes die op basis van de Wet op het financieel toezicht kunnen worden opgelegd door de AFM of DNB. Een ander gevolg is dat ook onherroepelijke besluiten tot het opleggen van andere bestuurlijke sancties dan besluiten tot het opleggen van boetes en lasten onder dwangsom voortaan openbaar dienen te worden gemaakt.

De Verordening Marktmisbruik treedt op 3 juli 2016 in werking en de Richtlijn Marktmisbruik dient op die datum te zijn geïmplementeerd.