Regels voor vergoeding voor wijziging debetrentevoet (hypothecair krediet)

Regels voor vergoeding voor wijziging debetrentevoet (hypothecair krediet)

Met ingang van vandaag (1 juli 2019) treedt het Besluit tot wijziging van het BGfo in verband met de vergoeding voor de voortijdige aanpassing van de debetrentevoet bij hypothecaire kredieten (link) in werking. Hypotheekverstrekkers mogen vanaf nu geen vergoeding rekenen voor een wijziging van de debetrentevoet voorafgaande aan het aflopen van de rentevastperiode die hoger is dan het financiële nadeel dat hij heeft door het wijzigingen van deze debetrentevoet. Die regel komt overeen met wat al gold voor vergoedingen bij vervroegde aflossing. Verder is nu geregeld dat bij de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing, geen onderscheid gemaakt mag worden tussen overeenkomsten waarbij de debetrentevoet is gewijzigd voorafgaande aan het aflopen van de rentevastperiode en overeenkomsten waarbij dat niet het geval is. De berekening van de vergoeding moet op dezelfde wijze gebeuren.

Wij raden hypotheekverstrekkers aan na te gaan of de wijze waarop zij vergoedingen berekenen bij tussentijdse aanpassingen van de debetrentevoet aanpassing behoeft.