Finnius schrijft voor International Comparitive Legal Guides

Beloningsregels: consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Wetsvoorstel Implementatiewet AMLD5

Regels voor vergoeding voor wijziging debetrentevoet (hypothecair krediet)

Duurzaamheidsadvies EIOPA aan Europese Commissie

Duurzaamheidsadviezen ESMA aan Europese Commissie

EuVECA en EuSEF: gedelegeerde verordeningen over belangenconflicten

Finnius stijgt in de Legal 500 Europe 2019!

Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

Wetgevingsbrieven AFM en DNB gepubliceerd

Wetsvoorstel UBO-register ingediend

Finnius bijdrage aan de ‘Global Legal Insights to: Banking Regulation 2019’

Voer impactanalyse uit in verband met wijzigingen Nationaal Regime per 1 april 2019

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers Europe!

Inwerkingtreding PSD2

Brexit – Tijdelijke vrijstelling in Nederland voor beleggingsondernemingen uit VK

Finnius Vooruitblik 2019

AFM Agenda 2019

Brexit – aanmelden overgangsregime

Consultatie Implementatiewet AMLD5

Finnius nieuwsbrief: Wet herstel en afwikkeling verzekeraars

Finnius aanbevolen in Chambers FinTech 2019

Vijf jaar AIFMD

Trustkantoren: aanpassing vrijstelling

Finnius verwelkomt Guido Roth

Inwerkingtreding IDD

Minister van Financiën roept op tot verder centraal stellen klantbelang bij consumptief krediet

Consultatie wetsvoorstel en ontwerpbesluit implementatie nieuwe prospectusverordening

Nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Finnius verwelkomt Eleonore Sijmons

Inwerkingtreding Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Opvolging motie-Aukje de Vries over onafhankelijker inrichten bezwaarprocedure bij geschiktheidstoets AFM en DNB

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

De eerste stap naar regulering van (handel in) cryptos?

Wijziging op komst Vierde Anti-Witwasrichtlijn – UPDATE

Finnius wederom aanbevolen in de Legal 500

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

InnovationHub: Publicaties van de AFM over SAV en robo-advice

Waarschuwingen als toezichtantecedenten

Wetsvoorstel Wtt 2018

Finnius wederom aanbevolen in Chambers Europe 2018

Finnius update: Consumptief krediet

AFM toezichtprioriteiten 2018

NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Finnius Vooruitblik 2018

Implementatie PSD2 uitgesteld

Wijziging EuVECA en EuSEF

Wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer

Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer

AIFMD Vergunning voor Sentinel Real Estate

Vergunningplicht voor handelsplatformen met betaaldiensten

Consultatie conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

Finnius ook aanbevolen in Legal 500 2017

Finnius aanbevolen in Chambers Europe 2017

Finnius verwelkomt Annabel Loeters

AFM toezichtprioriteiten 2017

Rosemarijn Labeur aanbevolen door Chambers

Finnius Vooruitblik 2017

Finnius aanbevolen in Who’s Who Legal Banking: Regulatory 2017!

Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Inwerkingtreding MAD/ MAR

InnovationHub AFM en DNB

Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Wijziging WTT: consultatie gestart

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Finnius update: Ontwikkelingen beleggingsfondsen

Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

Voornemen tot verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht voor mkb-ondernemingen

Regels voor online financiële dienstverleners met betrekking tot beslechting van consumentengeschillen

Uitstel MiFID II

AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

Rapport DNB over FinTech

Finnius Vooruitblik 2016

Finnius adviseert Euronext inzake beroepsprocedure kapitaalseisen

Lancering nieuw online hypotheekplatform bijBouwe

Publicatie Prospectus verordening

Finnius verwelkomt Tim de Wit

Bart Bierman publiceert opiniestuk in het FD over Europese Bankenunie

Lancering nieuwe bank in Nederland: bunq

Finnius in het Amsterdams Balie Bulletin

Finnius verwelkomt Bart Bierman

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicatie Richtlijn Bankrekeningen

Publicatie EU regelgeving

Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie ingediend

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2015

JUNI 2012 – AMSTERDAM

Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

24 MEI 2011 – AMSTERDAM

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijn hypothecair krediet

Reactie Finnius op consultatie Prospectusrichtlijn

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Visie DNB toezicht 2014-2018

Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Rosemarijn Labeur awarded Client Choice Award 2015

17 FEBRUARI 2011 – AMSTERDAM

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

Tweede druk verschenen van “Kredietverstrekking aan consumenten”

AFM pleit voor doorlopend toezicht op aanbieders van beleggingsobligaties

Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

Client Choice Award 2015 voor Rosemarijn Labeur

Astrid Schouten awarded Master thesis prize

1 JANUARI 2011 – AMSTERDAM

JANUARI 2013 – AMSTERDAM

Finnius Vooruitblik 2015

Antwoorden op Kamervragen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Astrid Schouten één van de winnaars Facultaire Scriptieprijs Leiden

Publicatie van PRIIP’s verordening

Ontwikkelingen Crowdfunding

Start European Banking Supervision

Start van Europees bankentoezicht

Finnius verwelkomt Rosemarijn Labeur en Pien Kerckhaert

Interpretatie AFM voorinschrijving op effecten

Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Consultatie crowdfunding Europese Commissie

Nieuwe vakbekwaamheidseisen per 1 januari 2014

De Wijzigingswet financiële markten 2014 en het besluit

DECEMBER 2012

JULY 2012

9 NOVEMBER 2011 – AMSTERDAM

29 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM

13 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM