What’s in the (green) name?

Finale Wwft Q&As en Good Practices van DNB gepubliceerd

Navigeren in de toezichtrelatie met AFM en DNB: vier waardevolle tips

Gevolgen EU AML-pakket voor Wet Plan van Aanpak Witwassen

Kapitaal ophalen en toezichtregels – Bezint eer ge begint

Finnius stijgt naar Tier 1 positie van de Legal 500 Europe gids

AFM interpretatie groepsverzekeringen: verzekeringnemer bemiddelt sneller dan je denkt

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

Financiële dijkbewaking in Nederland: code rood

AFM Agenda 2024; verplichte kost voor onder toezicht staande instellingen

Finnius verwelkomt Daniëlle van de Vijver

Duurzame claims nog meer aan banden via de weg van de oneerlijke handelspraktijken

Diverse wijzigingen toezichtregels voor aanbieders, adviseurs en bemiddelaars per 1 juli 2024

Voorlopig akkoord over AMLD6 en AMLR

Finnius Vooruitblik 2024

Eén jaar procederen tegen toezichthouders als DNB en de AFM, wat levert dat eigenlijk op?

Gelijke beloning in de financiële sector

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2024 gids

MiCA is in aantocht: actie vereist voor (bestaande) cryptoactivadienstverleners

DNB consulteert Wwft Q&As en Good Practices

Retail Investment Strategy, een investering in een betere beleggingsmarkt?

De AFM Leidraad duurzaamheidsclaims is nu finaal!

De strijd der titanen: anti-witwasregelgeving versus privacy (stand van zaken)

Anatomy of a banking crisis – Lessons for supervision

ESMA en EBA publiceren eerste concepten technische reguleringsnormen onder MiCA

Zomerse updates op ESG gebied!

Veranderingen voor kredietservicers en kredietkopers

Nieuwe NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek; ook relevant voor andere Wwft-instellingen?

Beleggingsondernemingen en beheerders opgelet: DNB doet ook nog mee

Greenwashing & duurzaamheidsclaims: Wat mag je (nog) zeggen?

Definitieve versies MiCA verordening & Wire transfer verordening 2 gepubliceerd

Nieuwe EBA Richtsnoeren over ‘de-risking’; de pendule zwaait (voorzichtig) weer

De ESMA-opinie over multilaterale systemen: what’s all the fuss about?

Update BNPL en SECCI Compromis herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD)

De herziene Beleidsregel Geschiktheid: een vernieuwde blik op een geschikte toekomst

Webinar handhaving, duurzaaamheid en digitalisering in het financieel recht

EBA Richtsnoeren voor het accepteren van cliënten op afstand

Finnius feliciteert Midaspay Europe

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Wees voorbereid op de aankomende Wet kwaliteit incassodienstverlening

Voor investeerders in beleggingsondernemingen ligt kwalificatie beleggingsholding op de loer

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders opgelet: belangrijke aandachtspunten bij antecedenten

Pleidooi voor Proportionaliteit

De prioriteiten van de AFM in 2023

Vergezichten zonder voorspellingen

Finnius Vooruitblik 2023

De rekening met afgescheiden vermogen: een dooie mus of een must-have?

Buy Now, Pay Later in de schijnwerpers

Interview Guido Roth en Laurens Hillen voor Leaders in Finance

Per 1 januari 2023 eindelijk de SFDR Gedelegeerde Verordening: en nu?

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2023 gids

UBO-register (tijdelijk) niet meer toegankelijk voor het publiek

The controversy surrounding payment for order flow (PFOF) – where are we heading?

Rapportageplicht AIFM-beheerders uit derde landen per Q1 2023

De toezichtuitzondering onder de Wob bestaat (bijna) niet meer; op weg naar meer openheid in de financiële sector?

A slam bunq?

Beperkte ruimte voor gezamenlijk transactiemonitoring (wetsvoorstel plan van aanpak witwassen)

Belangrijke uitspraak van het CBb in de zaak bunq/DNB

Kleine wasjes, grote wasjes: de meer risicogebaseerde aanpak van het Wwft toezicht door DNB

Registratie UBO-register voor trusts en FGRs mogelijk per 1 november 2022

DNB wijst op vvgb-plicht bij een gekwalificeerde deelneming in beleggingsonderneming en beheerder van icbe’s

DNB onderzoekt EGIs en PSPs; drie tips uit de praktijk

Het toezicht op SFDR-compliance wordt steeds serieuzer: praktische tips voor fondsbeheerders

Ceci n’est pas CET1: DNB behandeling aandelen met liquidatiepreferentie

Introductie kwaliteitsrekening voor financiële sector

Stablecoins in het toekomstige tijdperk van de MiCA Verordening

Update: Wet nadere beloningsregels treedt per 1 januari 2023 in werking

UBO register FGR – haves and haves not

EBA publiceert definitieve richtsnoeren over de rol en verantwoordelijkheden van de compliance officer op het gebied van AML/CFT

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2024

Geen escapes meer voor >20% bonus sales medewerkers en ander ‘beloningsleed’

Finnius verwelkomt Rens Budde

Definitief Implementatiebesluit UBO-register trust en FGR – 150 personen grens voor vergunninghoudende FGR’s – UPDATE

De Wet Vifo: een nieuwe opschortende voorwaarde bij overnames in de financiële sector

DORA – een nieuwe fase voor cybersecurity in de Europese financiële sector

Wanneer moet de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet nou eigenlijk worden verstrekt?

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Extra sancties tegen trustkantoren – Echt nodig?

DNB announces investigations into compliance with sanctions regulations

Kwartaalupdate: ontwikkelingen voor kredietaanbieders

Genderneutraal beloningsbeleid – inclusie in het toezichtrecht

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe 2022

De AFM en DNB trekken vaak samen op, maar niet bij het berekenen van de boetehoogte

New sanctions against Russia – regulatory expectations

Finnius feliciteert Plaid

Climate-related risk management – supervision is heating up!

Veel nieuwe marketing regels fondsbeheerders van kracht

Decentralised Finance (DeFi): de opmaat naar een nieuwe financiële wereld

Finnius Vooruitblik 2022

Uitbesteding – ontzorgen of kopzorgen?

Finnius congratulates BlackFin Capital Partners

De Finnius Vooruitblik 2022 komt eraan

Finnius feliciteert bunq

Finnius feliciteert PelicanPay

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2022 gids

At last, the Dutch implementation of IFD has been finalised!

Wetsvoorstel UBO-register voor trusts en FGRs – UPDATE

Finnius feliciteert Finom

Vervanging beleidsbepaler(s) bij overtreding van de Wwft

Pre-marketing regels nu ook in Nederland in werking getreden

Cybersecurity in de financiële sector: waar staan we en wat komt eraan?

Finnius reactie op consultatie EBA m.b.t. concept richtsnoeren over beperkt netwerk-uitzondering onder PSD2

Verdere duiding van de ESG eisen: werken met groen in impressionistische stijl of blijft het een aquarel?

Beloningen voor beleggingsondernemingen: Dat zoeken we ‘even’ op

De AFM, een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

Finnius verwelkomt – Marieke Spee

Consultatie concept richtsnoeren EBA ‘beperkt netwerk’ uitzondering voor betaaldienstverleners en elektronisch geldinstellingen (tot 15 oktober 2021)

De zomer voorbij: Bijlezen en actiepunten voor asset managers

AFM – Beheersing uitbestedingsrisico’s in asset management sector moet beter

‘Beating financial crime’ – Europese Commissie presenteert omvangrijk pakket met AML/CFT wetgeving

Actie vereist kredietverstrekkers met betrekking tot EBA richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen

Heden geen wet; over te late implementatie van IFD/IFR

Consultatie Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies – 3% drempel UBO-begrip

De som der delen

Wetsvoorstel UBO-register voor trust en FGRs – impact voor fondsen

AFM Sectorbrief voor AIFM light beheerders

Landmark case on the validity of EU soft law: what to do when EBA adopts guidelines outside its prerogative?

Finnius handhaaft positie in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

De hand van … dr. mr. J.A.F Peters

Vertraagde besluitvorming door de toezichthouder: welke oplossingen biedt de wet?

Deltaplan of molensteen?

Finnius handhaaft positie in Band 2 van Chambers Europe!

New approval requirement for bank financial holdings

Het openen van een zakelijke betaalrekening; geen vanzelfsprekendheid

Finnius feliciteert Veterfina

EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

Hoe om te gaan met de onduidelijkheden van de SFDR?

Hulp bij AIFMD vergunningaanvraag

What’s going on in the investment fund industry in the Netherlands?

Finnius feliciteert Plaid

Belangrijke ontwikkelingen voor kredietaanbieders

3 tips voor een soepele aanvraag bij DNB en de AFM

AFM onderzoek naar duurzaamheidsinformatie in fondsprospectussen

The making of: De Finnius Vooruitblik

Lees hier de Finnius Vooruitblik voor 2021

ESA’s vragen de Europese Commissie om input over onduidelijkheden SFDR

Finnius Presenteert

To trust or not to trust, that is the question

DNB houdt eerder opgelegde boetes tegen het licht van haar nieuwe boetemetingsbeleid

Publicatie boetetoemetingsbeleid door DNB

Finnius weer opgenomen in Band 2 van de Chambers FinTech 2021 gids

Witwasboetes van de AFM en DNB. Geen handhavingspaniek, maar zijn ze wel evenredig?

Een verkenning van de voorgenomen introductie van de figuur van de rekening met afgescheiden vermogen voor betaalinstellingen en egi’s

Finnius feliciteert Bitonic B.V.

Finnius feliciteert Bitvavo

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2022 – eindelijk: een afgescheiden vermogen voor cliëntgelden     

Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten

AFM publishes its Trend Monitor 2021

Krediet in onzekere tijden

AFM benadrukt haar toezichtsbevoegdheid inzake de Wwft en Sanctiewet ten aanzien van fondsbeheerders en beleggingsondernemingen uit derde landen

Consultatie herziening AIFM Richtlijn

Vrijgestelde beheerders en duurzaamheidsregels

Digitaal onderzoek door de AFM – hoe gaat dat in zijn werk, mag dat zomaar en hoe adequaat is de rechtsbescherming?

Uitbreiding lijst hoog-risicolanden: consequenties voor het Wwft-cliëntenonderzoek

ESMA Richtsnoeren voor liquiditeitsstresstests treden in werking

Highlights uit ESMA’s feedback op de AIFMD

Finnius feliciteert Quadrum

Het Nederlandse FinTech-actieplan: nieuwe wetswijzigingen op komst?

Nieuwe kapitaal- en governance-eisen: Consultatie Implementatiewet IFD/IFR

Nederlandse National Risk Assessment Witwassen 2019 gepubliceerd

Zomer 2020: 8x Bijlezen voor asset managers

Overdrijft u niet een beetje?

De toegang van financiële instellingen tot het UBO-register: een gemiste kans?

Inwerkingtreding Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (AMLD5) op 21 mei 2020

Vacature: Advocaat Medewerker Financieel Toezichtrecht

Stable coins zoals Libra en het antwoord van centrale banken: digitaal centrale bankgeld

Maximale kredietvergoeding op korte termijn tijdelijk omlaag

Europese Commissie presenteert hervormingsplannen – AML-verordening en Europese AML-toezichthouder op komst?

Wetgevingswens AFM: wettelijke regulering van private lease

Schikking met de AFM 

AFM publiceert rapport over duurzame obligaties in Nederland

Coronavirus: regulatory measures for Dutch banks (update 20 April 2020)

New remuneration rules under IFD/IFR and the impact for Dutch investment firms

Eerste Kamer stemt in met Implementatiewet AMLD5

Finnius weer opgenomen in Tier 2 van de Legal 500 Europe gids

Terugkoppeling AFM Wwft-onderzoeken – naleving moet beter en aandacht mag niet verslappen

DNB publiceert finale Good Practice voor banken inzake klimaatrisico’s

Van uitstel komt (toch geen) afstel

Bedrijfscontinuïteit in tijden van crisis

Coronavirus (COVID-19): Maatregelen Finnius

Finnius is opnieuw opgenomen in Band 2 van Chambers Europe!

Onderzoek naar verlaging maximale kredietvergoeding

Stop de gedwongen misleiding

Anti-witwassen en vinkentouw

Hoe relevant en effectief zijn we eigenlijk?

Climate risks requirements for banks: protecting the earth or the financial system?

Bart Bierman heeft de Lexology’s Client Choice Awards 2020 gewonnen in de categorie Netherlands: Banking

Boeit het financieel toezichtsrecht nog?

Vooruitblik 2020

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers FinTech 2020

Consultatie Wet plan van aanpak witwassen

DNB consulteert haar Good Practices over klimaatrisico bij risk management van banken

Wijziging rapportage aan DNB voor fondsbeheerders

MiFID II assistance

Vijf aandachtspunten van de AFM voor fondsbeheerders

Finnius schrijft voor International Comparitive Legal Guides

Beloningsregels: consultatie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Wetsvoorstel Implementatiewet AMLD5

Regels voor vergoeding voor wijziging debetrentevoet (hypothecair krediet)

Duurzaamheidsadvies EIOPA aan Europese Commissie

Duurzaamheidsadviezen ESMA aan Europese Commissie

EuVECA en EuSEF: gedelegeerde verordeningen over belangenconflicten

Finnius stijgt in de Legal 500 Europe 2019!

Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

Wetgevingsbrieven AFM en DNB gepubliceerd

Wetsvoorstel UBO-register ingediend

Finnius bijdrage aan de ‘Global Legal Insights to: Banking Regulation 2019’

Voer impactanalyse uit in verband met wijzigingen Nationaal Regime per 1 april 2019

Finnius opnieuw aanbevolen in Chambers Europe!

Inwerkingtreding PSD2

Brexit – Tijdelijke vrijstelling in Nederland voor beleggingsondernemingen uit VK

Finnius Vooruitblik 2019

AFM Agenda 2019

Brexit – aanmelden overgangsregime

Consultatie Implementatiewet AMLD5

Finnius nieuwsbrief: Wet herstel en afwikkeling verzekeraars

Finnius aanbevolen in Chambers FinTech 2019

Vijf jaar AIFMD

Trustkantoren: aanpassing vrijstelling

Finnius verwelkomt Guido Roth

Inwerkingtreding IDD

Minister van Financiën roept op tot verder centraal stellen klantbelang bij consumptief krediet

Consultatie wetsvoorstel en ontwerpbesluit implementatie nieuwe prospectusverordening

Nieuw prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen

Finnius verwelkomt Eleonore Sijmons

Inwerkingtreding Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

Opvolging motie-Aukje de Vries over onafhankelijker inrichten bezwaarprocedure bij geschiktheidstoets AFM en DNB

AFM heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in crypto’s kunnen voldoen aan vergunningeisen

De eerste stap naar regulering van (handel in) cryptos?

Wijziging op komst Vierde Anti-Witwasrichtlijn – UPDATE

Finnius wederom aanbevolen in de Legal 500

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

InnovationHub: Publicaties van de AFM over SAV en robo-advice

Waarschuwingen als toezichtantecedenten

Wetsvoorstel Wtt 2018

Finnius wederom aanbevolen in Chambers Europe 2018

Finnius update: Consumptief krediet

AFM toezichtprioriteiten 2018

NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Finnius Vooruitblik 2018

Implementatie PSD2 uitgesteld

Wijziging EuVECA en EuSEF

Wetsvoorstel implementatie richtlijn verzekeringsdistributie naar de Tweede Kamer

Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer

AIFMD Vergunning voor Sentinel Real Estate

Vergunningplicht voor handelsplatformen met betaaldiensten

Consultatie conceptregeling verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Finnius schrijft voor Global Legal Insights

Finnius ook aanbevolen in Legal 500 2017

Finnius aanbevolen in Chambers Europe 2017

Finnius verwelkomt Annabel Loeters

AFM toezichtprioriteiten 2017

Rosemarijn Labeur aanbevolen door Chambers

Finnius Vooruitblik 2017

Finnius aanbevolen in Who’s Who Legal Banking: Regulatory 2017!

Inventarisatie: uitbreiding consumentenbepalingen Wft naar MKB-ers

Implementatie PRIIPs: vergaande bevoegdheden voor de AFM met betrekking tot (her)verzekeraars

Publicatie en inwerkingtreding implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Consultatie wetsvoorstel beleggingsobligaties

Belangrijke wijzigingen in het financieel toezichtrecht!

Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Inwerkingtreding MAD/ MAR

InnovationHub AFM en DNB

Publicaties ten aanzien van de implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

Boetes AFM beheerste beloning aan uitvaartverzekeraars vernietigd door rechter

Wijziging WTT: consultatie gestart

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

Finnius update: Ontwikkelingen beleggingsfondsen

Wijzigingswet financiële markten 2016 treedt vandaag (1 april 2016) in werking

Voornemen tot verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht voor mkb-ondernemingen

Regels voor online financiële dienstverleners met betrekking tot beslechting van consumentengeschillen

Uitstel MiFID II

AFM past crowdfunding-investeerderstoets aan

Rapport DNB over FinTech

Finnius Vooruitblik 2016

Finnius adviseert Euronext inzake beroepsprocedure kapitaalseisen

Lancering nieuw online hypotheekplatform bijBouwe

Publicatie Prospectus verordening

Finnius verwelkomt Tim de Wit

Bart Bierman publiceert opiniestuk in het FD over Europese Bankenunie

Lancering nieuwe bank in Nederland: bunq

Finnius in het Amsterdams Balie Bulletin

Finnius verwelkomt Bart Bierman

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik

Publicatie Richtlijn Bankrekeningen

Publicatie EU regelgeving

Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie ingediend

Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2015

JUNI 2012 – AMSTERDAM

Gratis telefoon bij telefoonabonnement is krediet

24 MEI 2011 – AMSTERDAM

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2016 gepubliceerd

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijn hypothecair krediet

Reactie Finnius op consultatie Prospectusrichtlijn

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 en voornemens tot aanpassing regelgeving crowdfunding

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Publicatie Richtlijn hypothecair krediet

Visie DNB toezicht 2014-2018

Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Rosemarijn Labeur awarded Client Choice Award 2015

17 FEBRUARI 2011 – AMSTERDAM

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in werking getreden

Tweede druk verschenen van “Kredietverstrekking aan consumenten”

AFM pleit voor doorlopend toezicht op aanbieders van beleggingsobligaties

Consultatieronde Prospectusrichtlijn van start gegaan

Client Choice Award 2015 voor Rosemarijn Labeur

Astrid Schouten awarded Master thesis prize

1 JANUARI 2011 – AMSTERDAM

JANUARI 2013 – AMSTERDAM

Finnius Vooruitblik 2015

Antwoorden op Kamervragen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Publicatie eindverslag Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo)

Astrid Schouten één van de winnaars Facultaire Scriptieprijs Leiden

Publicatie van PRIIP’s verordening

Ontwikkelingen Crowdfunding

Start European Banking Supervision

Start van Europees bankentoezicht

Finnius verwelkomt Rosemarijn Labeur en Pien Kerckhaert

Interpretatie AFM voorinschrijving op effecten

Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Consultatie crowdfunding Europese Commissie

Nieuwe vakbekwaamheidseisen per 1 januari 2014

De Wijzigingswet financiële markten 2014 en het besluit

DECEMBER 2012

JULY 2012

9 NOVEMBER 2011 – AMSTERDAM

29 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM

13 SEPTEMBER 2011 – AMSTERDAM