T +31 (0)20 767 01 80
M +31 (0)6 21 48 04 53
danielle.van.de.vijver@finnius.com

Daniëlle van de Vijver

Associate

Daniëlle voorziet verschillende marktpartijen van advies over diverse onderwerpen en vraagstukken binnen het financiële toezichtrecht. Met een bijzondere belangstelling in de Payment & Fintech sector beschikt Daniëlle over expertise op het gebied van relevante regelgeving zoals MiCAR, PSD2, EMD2 en AMLD. Ze adviseert zowel financiële als niet-financiële ondernemingen over het begrijpen van de reikwijdte en impact van de bepalingen die voortvloeien uit deze regelgeving.

Daniëlle heeft een brede belangstelling voor het financieel toezichtrecht en zij blijft met gedrevenheid op de hoogte van het snel veranderende speelveld, waardoor zij haar cliënten effectief en doeltreffend kan adviseren.

Daniëlle is in 2020 afgestudeerd aan Tilburg University in de afstudeerrichting ondernemingsrecht.

Werkervaring  

  • Finnius, februari 2024 – heden
  • Bird & Bird, februari 2022 – januari 2024
  • Eversheds Sutherland, april 2020 – januari 2022
  • Adviseren over en ondersteunen bij diverse vergunning- en registratieprocedures bij AFM en DNB;
  • Adviseren van (financiële) ondernemingen over de toepassing van het financieel toezichtrecht, waaronder vraagstukken die zien op de reikwijdte van het financieel toezichtrecht, toetreding tot de Nederlandse markt en vragen van al onder toezicht staande instellingen over prudentiële of gedragsregels;
  • Adviseren van marktpartijen over nieuwe en gewijzigde regelgeving;
  • Opstellen en updaten van beleidsdocumenten & procedures voor verschillende soorten financiële ondernemingen;
  • Adviseren over integriteitsvraagstukken op basis van de Wwft & Sanctiewet.

Daniëlle van de Vijver heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Daniëlle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.