T +31 (0)20 767 01 80
M +31 (0)6 20 13 85 50

guido.roth@finnius.com

Guido Roth

Partner

Guido heeft zich volledig toegelegd op het verlenen van bijstand bij (dreigende) financieelrechtelijke conflicten.

Hij heeft de afgelopen 20 jaar vele, uiteenlopende, marktpartijen bijgestaan bij onderzoeken door DNB en de AFM en door hen opgelegde maatregelen en sancties, zoals boetes, lasten onder dwangsom en aanwijzingen. Guido trad als advocaat op bij meerdere richtinggevende en spraakmakende handhavingszaken.

Guido bedient het brede spectrum van gereguleerde marktpartijen, variërend van banken, verzekeraars, en beleggingsinstellingen tot trustkantoren, pensioenfondsen en accountantsorganisaties. Daarnaast worden regelmatig bestuurders en commissarissen geadviseerd, ook met betrekking tot meer strategische kwesties.

Guido heeft bijzondere belangstelling voor en kennis van publicatiebesluiten, marktmisbruikzaken en de toetsing van functionarissen “op” geschiktheid en betrouwbaarheid door DNB en de AFM.

Hij wordt tevens regelmatig ingeschakeld in civielrechtelijke of Kifid procedures omtrent beleggingsgeschillen alsook in tuchtprocedures.

Caribische expertise

Guido adviseert regelmatig banken, verzekeraars en andere marktpartijen die actief zijn op Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire en staat hen bij in administratiefrechtelijke procedures tegen lokale toezichthouders zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Centrale Bank van Aruba (CBA).

Guido stelt er eer in om zo effectief en efficiënt mogelijk te procederen. De zaak loslaten is daarbij nooit een optie, tenzij de cliënt anders wil.

Guido startte zijn loopbaan bij de Autoriteit Financiële Markten waar hij 8 jaar werkzaam was als (senior) jurist. Daarna was hij als advocaat, respectievelijk partner en counsel verbonden aan Spigthoff, Simmons & Simmons en Jones Day.

 

Overige functies en activiteiten

  • Lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht
  • Redactielid Tijdschrift Ondernemingsrecht/Financieel recht
  • Redactielid Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
  • Vaste annotator JOR
  • Docent Grotius specialisatiecursus Effectenrecht
  • Gastdocent Radboud Universiteit en Universiteit van Leiden
  • Voorzitter van de Stichting Waakzaamheid Financieel Toezicht (Stichting Wft)
  • Guido is als promovendus verbonden aan de Radboud Universiteit. Zijn promotie-onderzoek heeft betrekking op de mate van rechtsbescherming tegen het optreden van toezichthouders zoals DNB en de AFM.

Guido Roth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Financieel Recht en Bestuursrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Guido elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per rechtsgebied.