T    +31 (0)20 767 01 80
T    +31 (0)20 767 01 84  (direct)
M   +31 (0)6 21 663 776
laurens.hillen@finnius.com

Laurens Hillen

Senior Associate

Laurens staat een breed spectrum aan nationale en internationale financiële instellingen – zoals banken, beleggingsondernemingen en fondsbeheerders – bij in procedures en adviseert deze instellingen op het gebied van financieel toezichtrecht, aansprakelijkheidsrecht en anti-witwasregels (Wwft). Laurens legt zich daarbij in het bijzonder toe op het verlenen van bijstand aan ondernemingen en functionarissen die zich met onderzoeken of handhaving door AFM of DNB geconfronteerd zien.  Daarnaast heeft Laurens bijzondere belangstelling voor innovatie in de financiële sector en hoe nieuwe initiatieven zich verhouden tot de Europese en Nederlandse kaders.

Laurens is een energieke litigator en adviseur die oprechte belangstelling heeft voor wat zijn cliënten bezighoudt en belangrijk vinden.

Voor zijn indiensttreding bij Finnius werkte Laurens als advocaat bij NautaDutilh (2015-2020). Hij voltooide in 2015 de masteropleidingen Financieel Recht en Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Laurens is toegelaten tot de Orde van Advocaten te Amsterdam en lid van de Vereniging voor Financieel Recht.

Laurens Hillen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Laurens elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.