T +31 (0)20 767 01 80
T +31 (0)20 820 80 33 (direct)
M +31 (0)6 50 84 84 85
maurice.van.oosten@finnius.com

Maurice van Oosten

Senior Associate

Maurice adviseert over uiteenlopende financieel toezichtrechtelijke onderwerpen. Hij adviseert (financiële) ondernemingen over de reikwijdte van het financieel toezichtrecht en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering, in het bijzonder op het gebied van betaaldiensten, de uitgifte van elektronisch geld en het aanbieden van cryptodiensten. Maurice heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van kapitaalmarkttransacties en alternatieve financieringsstructuren, de begeleiding van uitgevende instellingen bij goedkeuringstrajecten van prospectussen bij de AFM (Prospectusverordening 2019) en de structurering van en het adviseren over beleggingsfondsen (AIFMD en EuVECA Verordening).

Maurice is een analytisch sterke adviseur die nauwgezet en oplossingsgericht te werk gaat. Zijn inlevingsvermogen en achtergrond in het bedrijfsleven zorgen ervoor dat hij altijd de achterliggende belangen van cliënten in zijn juridisch advies centraal stelt.

Maurice studeerde aan de Universiteit van Utrecht en heeft in 2012, voordat hij als advocaat werd beëdigd, een specialisatie-opleiding voor bedrijfsjuristen afgerond.

Maurice is daarnaast coauteur van het artikelsgewijs commentaar Prospectusverordening (onderdeel van de Groene Serie Toezicht Financiële Markten).

werkervaring

  • Finnius, april 2018 – heden
  • AKD N.V., 2013 – 2018
  • Keijser Capital N.V., 2011 – 2013
  • Adviseren van (financiële) ondernemingen over de reikwijdte en toepassing van het financieel toezichtrecht, in het bijzonder op het gebied van betaaldiensten (PSD2), de uitgifte van elektronisch geld (waaronder cadeaukaarten) en het aanbieden van cryptodiensten;
  • Toezichtrechtelijke advisering over kapitaalmarkttransacties;
  • Opstellen of beoordelen van prospectussen ten behoeve van de aanbieding en uitgifte van effecten (obligaties, (certificaten van) aandelen) onder de Prospectusverordening;
  • Begeleiden van uitgevende instellingen bij goedkeuringstrajecten van prospectussen bij de AFM;
  • Toezichtrechtelijke structurering van beleggingsfondsen en advisering over de reikwijdte van de AIFMD (waaronder het AIFMD-registratieregime);
  • Adviseren over Europese Venture Capital (EuVECA) Verordening en assistentie bij de aanvraag en registratie bij de AFM van het ‘EuVECA label’;
  • Adviseren over alternatieve financieringsstructuren (onder meer uitgifte effecten, crowdfunding en factoring).

Maurice heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Maurice elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

“The firm has expanded throughout the years, providing good continuity in offering services - all the lawyers live up to a high quality standard.”

— CHAMBERS EUROPE 2018