T +31 (0)20 767 01 80

T +31 (0)20 767 01 87 (direct)

M +31 (0)6 31 67 03 95
pien.kerckhaert@finnius.com

Pien Kerckhaert

Counsel

Pien is een specialist op het gebied van het financieel toezichtrecht. Ze beschikt onder andere over diepgaande kennis van en ervaring met de regelgeving voor verzekeraars, o.a. voortvloeiend uit Solvency II en de Richtlijn Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, IDD). Daarbij adviseert zij onder meer over solvabiliteitseisen, governance en uitbesteding. Daarnaast heeft Pien ruime expertise op het gebied van de regelgeving voor beleggingsondernemingen (MiFID II), beleggingsinstellingen (AIFMD) en financiële dienstverlening zoals kredietverstrekking en krediet- en verzekeringsbemiddeling(o.a. IDD). Tevens heeft Pien ervaring met het procederen tegen toezichthouders.

Pien is een proactief jurist met een onconventionele manier van denken. Pien’s persoonlijkheid in combinatie met haar analytisch vermogen en inhoudelijke drive maken haar een waardevolle adviseur en gesprekspartner.

Pien studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, en heeft in 2009 de Grotius specialisatie-opleiding Effectenrecht met goed gevolg afgerond.

Naast diverse andere publicaties is Pien co-auteur van de eerste druk van het boek ‘Hoofdlijnen Wft’ dat in 2011 bij Kluwer is verschenen. Pien doceert regelmatig over uiteenlopende toezichtrechtelijke onderwerpen. Pien is als docent verbonden aan verschillende opleidingsinstellingen, zoals NCOI Opleidingen en Berghauser Pont.

Werkervaring

 • Finnius, oktober 2014 – present
 • ING Insurance/Investment Management (NN Group): november 2010 – oktober 2014
 • NautaDutilh, januari 2004 – oktober 2010
 • Advisering over verschillende Solvency II-aspecten, waaronder solvabiliteit-vraagstukken, groepstoezicht, en mogelijke verlichte regimes;
 • Advisering over uitbesteding onder Solvency II, het opstellen van uitbestedingsbeleid, het opstellen van uitbestedingsovereenkomsten en het adviseren over uitbesteden aan een cloud provider;
 • Advisering over de Solvency II-behandeling van overheidsleningen en –garanties;
 • Advisering over de kwalificatie als verzekering van verschillende business proposities;
 • Advisering van een financieel conglomeraat over de reikwijdte van het groepsbegrip onder de diverse toepasselijke regels;
 • Begeleiding bij een complexe aanvraag voor een aantal verklaringen van geen bezwaar van DNB in het kader van een voorgenomen overname van een Nederlandse verzekeraar;
 • Begeleiden van een MiFID II-vergunningaanvraag;
 • Advisering over de impact van MiFID II op vermogensbeheerders;
 • Advisering van een grote internationale bank over onder meer hun beleggingsdiensten aan Nederlandse klanten;
 • Advisering over de reikwijdte van de AIFMD: valt een marktpartij onder de AIFMD?;
 • Advisering over beloningsstructuren onder de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Wft.
 • Advisering over de impact van de IDD (Richtlijn Verzekeringsdistributie) op verzekeraars en financiële dienstverleners, waaronder advisering over koppelverkoop en productontwikkeling.

“Finnius is a specialised firm with deep industry and legal knowledge as well as a good network of contacts.”

— — CHAMBERS EUROPE