T +31 (0)20 767 01 80
T +31 (0)20 820 80 30 (direct)
M +31 (0)6 27 42 18 74

pim.smith@finnius.com

Pim Smith

Senior Associate

Pim adviseert een breed scala aan marktpartijen over verschillende financieel toezichtrechtelijke regels. Hij heeft kennis en ervaring op het gebied van betaaldienstverlening (PSD2), trustkantoren (Wtt 2018) en integriteitswetgeving (Wwft en Sanctiewet). Ook heeft hij ervaring opgedaan in verschillende handhavingszaken (AFM en DNB).

Pim heeft een brede belangstelling voor het financieel toezichtrecht. In het bijzonder voor de impact van het financieel toezichtrecht op FinTech-initiatieven.

 

Pim studeerde aan de Universiteit van Leiden, waar hij de master Financieel recht (LL.M.) in 2018 met succes heeft afgerond. Pim is tijdens zijn studie onder andere verbonden geweest aan het Hazelhoff Center for Financial Law als onderzoeksassistent. Voor zijn beëindiging als advocaat in augustus 2019 was Pim werkzaam als juridisch medewerker bij Finnius.

Werkervaring

  • Finnius, oktober 2017- heden
  • Advies aan verschillende type financiële ondernemingen over reikwijdte en toepassing van de Wwft en de Sanctiewet
  • Adviseren over, en assisteren bij, vergunningaanvragen onder PSD2
  • Adviseren over, en assisteren bij, registratie crypodienstverleners onder de Wwft
  • Adviseren van trustkantoren over de implementatie van de Wtt 2018
  • Assistentie bij themaonderzoeken of gerichte onderzoeken van de AFM en DNB op het gebied van en integriteit (Wwft en Sanctiewet)
  • Procederen over de uitleg van verschillende regels onder de Wtt 2018, de Wwft, en de Sanctiewet
  • Opstellen van Wob/Woo-verzoeken, en het procederen daarover
  • Adviseren over crowdfunding
  • Opstellen van intern beleid en interne procedures over bijvoorbeeld incidenten, belangenconflicten, uitbesteding, de bankierseed en de SIRA voor verschillende type financiële ondernemingen

Pim Smith heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Pim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

“Finnius is a specialised firm with deep industry and legal knowledge as well as a good network of contacts.”

— CHAMBERS EUROPE 2018