T +31 (0)20 767 01 80
M +31 (0)6 15 19 19 92

rick.sanders@finnius.com

Rick Sanders

ASSOCIATE

Rick is advocaat, gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Met een brede achtergrond in de financiële toezichtspraktijk adviseert Rick in het bijzonder graag over financiële dienstverlening (adviseurs/bemiddelaars), consumentenkrediet, fondsbeheerders, beloningsregels en verzekeringen. Hij helpt cliënten met het banen van een weg door de vele Europese en Nederlandse wetten en regels, beleid van toezichthouders en marktstandaarden. Of het nou gaat om een reikwijdteadvies of om het uitstippelen van een vergunningaanvraag – met de praktische uitvoerbaarheid en juridische details in het oog geeft hij concrete, bruikbare adviezen. Bovendien houdt Rick de laatste ontwikkelingen binnen het toezichtrecht doorlopend in de gaten. 

Overige posities

Naast het zijn van advocaat, publiceert Rick regelmatig in vaktijdschriften, zoals Tijdschrift voor Financieel Recht (FR) en Financieel Recht in de Praktijk (FRP).

Werkervaring  

 • Finnius, mei 2023 – heden
 • Deloitte Legal, december 2021 – april 2023
 • Dirkzwager legal & tax, februari 2018 – november 2021
 • bunq, september 2017 – januari 2018
 • Adviseren en begeleiden van vergunningtrajecten voor financiële ondernemingen;
 • Begeleiden van aanvragen van een verklaring van geen bezwaar (Vvgb);
 • Adviseren over toepasbaarheid van financieeltoezichtrecht op ondernemingen en diensten/producten;
 • Adviseren over de impact van nieuwe en veranderde regelgeving op marktpartijen;
 • Adviseren van beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD);
 • Adviseren van financiëledienstverleners (adviseurs, bemiddelaars, gevolmachtigde agenten);
 • Adviseren over consumentenkrediet (CCD) en verzekeringen (IDD); en
 • Adviseren over duurzaamheid en Sustainabe Finance (SFDR, Taxonomie).

 

Rick Sanders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied Financieel Recht geregistreerd.

Deze registratie verplicht Rick elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.