Trustkantoren: aanpassing vrijstelling

Trustkantoren: aanpassing vrijstelling

De parlementaire behandeling van de Wtt 2018 is afgerond met de hamerslag van de Eerste Kamer op 6 november. De inwerkingtreding volgt via een separaat besluit.

Een van de effecten van de nieuwe Wtt 2018 is dat ook de vrijstellingen een nieuwe grondslag krijgen. Hiertoe heeft de Minister van Financiën de Regeling toezicht trustkantoren 2018 ter consultatie gepubliceerd.

Finnius reageerde met deze reactie