Update BNPL en SECCI Compromis herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD)

Update BNPL en SECCI Compromis herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD)

Vorig jaar december werd bekend dat er een voorlopig akkoord was bereikt met betrekking tot de herziening van de richtlijn consumentenkrediet. Inmiddels is het compromis gepubliceerd. Hieruit volgt onder meer dat operational lease uitgezonderd blijft van de richtlijn. Er wordt een  uitzondering opgenomen voor uitgestelde betaling als de leverancier van het product dat met het krediet wordt gekocht dit uitstel verleent (mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Daarnaast vervallen er uitzonderingen zoals we die nu kennen, waaronder de uitzondering voor kosteloze kredietovereenkomsten en de uitzondering voor kredietovereenkomsten waarbij het krediet binnen drie maanden moet worden terugbetaald en slechts onbetekenende kosten worden aangerekend. De lidstaten kunnen voor dergelijke overeenkomsten wel bepalen dat enkele bepalingen van de richtlijn niet van toepassing zijn, een soort light regime dus.

Een ander interessant punt is de bepaling over het tijdstip van het verstrekken van de precontractuele informatie, het ESIC of SECCI genoemd. Het begrip ‘geruime tijd’ blijft. De SECCI moet aan de consument worden verstrekt “in good time before he or she is bound by any credit agreement or offer”. Is dat minder dan een dag, dan moet een reminder worden verzonden van de mogelijkheid om de kredietovereenkomst te herroepen en de procedure daarvoor. De reminder moet worden verstrekt tussen een en zeven dagen nadat de kredietovereenkomst is gesloten.

Het compromis moet nog worden goedgekeurd en definitief vastgesteld.