Vergunningplicht voor handelsplatformen met betaaldiensten

Vergunningplicht voor handelsplatformen met betaaldiensten

Handelsplatformen zijn websites of apps waar bijvoorbeeld vraag en aanbod van goederen en diensten bijeen worden gebracht. Dit soort handelsplatformen faciliteren vaak eveneens de betaling tussen koper en verkoper. Onder de richtlijn betaaldiensten (PSD) waren deze betaaldiensten niet vergunningplichtig volgens DNB aangezien deze toezichthouder het standpunt innam dat het toepassingsbereik van PSD beperkt was tot – kort gezegd – partijen die betaaldiensten verlenen als hoofdactiviteit. Veel handelsplatformen verlenen betaaldiensten echter niet als zelfstandige hoofdactiviteit, maar enkel ter ondersteuning van de hoofdactiviteit van het handelsplatform, niet zijnde een betaaldienst.

Op 28 juni 2017 heeft DNB een nieuwsbericht gepubliceerd waarin zij meldt dat de huidige benadering onder de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) niet langer mogelijk is. Daarmee komen handelsplatformen die betaaldiensten verlenen binnen de reikwijdte van PSD2 te vallen en verrichten zij vanaf 13 januari 2018 mogelijk vergunningplichtige activiteiten. Wij raden handelsplatformen die ook betaaldiensten verlenen aan om hun adviseur te raadplegen over de mogelijke impact van de beschreven wijziging op hun bedrijfsvoering.