Voer impactanalyse uit in verband met wijzigingen Nationaal Regime per 1 april 2019

Voer impactanalyse uit in verband met wijzigingen Nationaal Regime per 1 april 2019

Op 1 maart 2019 is de Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II (link) in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van het in de Vrijstellingsregeling Wft opgenomen Nationaal regime naar aanleiding van MiFID II. Onder meer de volgende nieuwe materiële eisen gaan gelden:
• Product governance eisen;
• Order administratie;
• Rapportageverplichtingen aan cliënten;
• Kostentransparantie richting cliënten;
• Opnemen van telefonische en elektronische communicatie;
• Informatieverstrekking richting cliënten moet aan gedetailleerdere eisen voldoen;
• Know your customer eisen (klantprofiel en geschiktheidstoets) worden gedetailleerder en steviger aangezet;
• Bewaarplicht van 1 naar 5 jaar;
• Tot slot worden de vakbekwaamheidseisen aangescherpt.

Het Nationaal regime beweegt voor wat betreft beleggersbescherming steeds meer naar de volledige vergunning. De nieuwe regels treden met in gang van 1 april 2019 in werking. Er is geen overgangstermijn opgenomen. We raden partijen die geregistreerd staan onder het Nationaal regime, aan een impactanalyse uit te voeren. Daaruit zal volgen welke procedures en maatregelen moeten worden genomen om compliant te blijven.