Voorlopig akkoord over AMLD6 en AMLR

Voorlopig akkoord over AMLD6 en AMLR

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben op 18 januari 2024 een voorlopig akkoord bereikt over delen van het Europese pakket aan maatregelen ter bestrijding van witwassen (zie link). In het verleden hebben wij ook al aandacht besteedt aan het omvangrijke pakket aan maatregelen (zie bijvoorbeeld link). Het voorlopige akkoord ziet op een nieuwe anti-witwasverordening (AMLR), en een herziening van de al bestaande anti-witwasrichtlijn (AMLD6).

De nieuwe verordening voorziet, onder meer, in de volgende wijzingen:

 

  • De sectoren die onder de reikwijdte van de anti-witwasregels vallen worden uitgebreid naar bijna de gehele crypto sector, maar ook handelaren in luxere goederen en voetbalclubs worden onder de reikwijdte van de verordening gebracht;
  • Een maximumlimiet van EUR 10 000 voor contante betalingen; en
  • De regels voor de registratie van uiteindelijke begunstigden worden geharmoniseerd en transparanter gemaakt, waarbij de relevante drempel 25% blijft.

 

De herziene richtlijn brengt, onder meer, de volgende wijzingen met zich:

 

  • Personen of entiteiten die zijn onderworpen aan financiële sancties worden in de toekomst expliciet gemarkeerd in het UBO-register;
  • De toegang van het publiek tot het UBO-register wordt beperkt tot degene die een legitiem belang hebben, waaronder journalisten en maatschappelijke organisaties; en
  • FIUs krijgen de mogelijkheid transacties op te schorten of tegen te houden voor nadere analyse.

 

De voorlopige teksten worden op dit moment gefinaliseerd voordat deze ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Raad en het Europees Parlement, waarna ze zullen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Na jaren van onderhandelingen begint het nieuwe AML/CFT-raamwerk op Europees niveau eindelijk vorm te krijgen. In december 2023 werd er namelijk ook al een akkoord bereikt over de verordening die het raamwerk creëert voor een Europese Anti-witwas autoriteit (link). Het lijkt erop dat 2024 het jaar wordt dat alle relevante verordeningen en richtlijnen definitief worden en partijen zich daadwerkelijk kunnen gaan voorbereiden op de nieuwe regelgeving.