Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Wetsvoorstel toezicht kredietunies

Het wetsvoorstel toezicht kredietunies (link), dat in mei 2014 is ingediend bij de Tweede Kamer, beoogt een regelgevend kader te scheppen voor kredietunies en de oprichting daarvan te vereenvoudigen. De Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel, maar bij de behandeling daarvan op 4 maart jl. (link) bleek ook dat er nog vragen zijn over hoe deze kredietunies er precies uit moeten komen te zien. Er werden vragen gesteld over de mate waarin kredietunies geldverschaffers moeten informeren over de risico’s die zij lopen en er was kritiek op de regel dat kredietunies nooit meer dan 2,5% van hun geld mogen uitlenen aan één bedrijf en op de hoogte van de toezichtkosten.

Kredietunies zijn coöperaties, waarin ondernemers zich per branche of per regio verenigen en elkaar geld uitlenen. Het wetsvoorstel regelt dat kredietunies met een beperkte omvang (minder dan € 10 miljoen) worden vrijgesteld van de vergunningplicht voor kredietunies. Kredietunies tot € 100 miljoen en 25.000 leden hebben een vergunning nodig van DNB voor het uitoefenen van het bedrijf van kredietunie. Coöperaties die meer geld te vergeven hebben, hebben een vergunning nodig als bank. Voor het MKB betekenen kredietunies de komst van een alternatieve financieringsbron.