Wetsvoorstel Wtt 2018

Wetsvoorstel Wtt 2018

Op 16 maart jl. is het wetsvoorstel Wtt 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden (zie Nader Rapport Wtt 2018). Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de geldende Wtt zijn:

  • Het vereiste van een tweehoofdige leiding (wetsvoorstel artikel 11);
  • De rechtsvorm van een trustkantoor is beperkt tot een NV, BV of Europese NV (wetsvoorstel artikel 13);
  • Een verbod op uitbesteding van de voorgeschreven compliance functie (wetsvoorstel artikel 16, tweede lid);
  • Een verbod voor trustkantoren om aan cliënten zowel trustdiensten als belastingadvies te verlenen (wetsvoorstel artikel 17);
  • CDD voorschriften zijn per trustdienst bepaald. Er is voor gekozen om voor elk aspect van het cliëntenonderzoek  een  wettelijk bepaald resultaat voor te schrijven. Slechts voor de onderdelen van het cliëntenonderzoek die naar hun aard niet kunnen leiden tot vaststelling met zekerheid, wordt een inspanningsverplichting  voorgeschreven. De CDD eisen voor trustkantoren gaan daarmee omhoog.
  • Aanvullende bevoegdheden voor DNB (nieuwe maxima m.b.t. boetes, introductie van een ‘berufsverbot’, uitbreiding openbare waarschuwingen, publiceren van bestuurlijke sancties)
  • Verplichting voor trustkantoren om informatie uit te wisselen over integriteitsrisico’s m.b.t. een overstappende cliënt/doelvennootschap (wetsvoorstel artikel 68);
  • De UBO-definitie wordt gekoppeld aan het UBO-begrip in de Wwft.