What’s in the (green) name?

What’s in the (green) name?

Eerder werd al duidelijk dat je niet alles zomaar mag zeggen in duurzaamheidsland. De toezichthouders trachten financiële marktspelers door middel van beleidsregels en handvatten te bewegen naar een speelveld waarin greenwashing en misrepresentatie van het financiële product zo min mogelijk voorkomen. De praktijk is erg weerbarstig gebleken en de greenwashingrisico’s zitten in de kleinste dingen, zoals de namen die beheerders van beleggingsinstellingen voor hun producten gebruiken. Maar wanneer is een naam geoorloofd ‘groen’ zonder giftig te worden?

In dit kader heeft ESMA guidelines ontwikkeld met betrekking tot namen van investeringsfondsen waarin ESG of duurzaamheid-gerelateerde terminologie worden gebruikt. Deze is in november 2022 ter consultatie[1] aan de markt voorgelegd. Op 14 mei 2024 werden het finale rapport en de finale guidelines[2] gepubliceerd. Naar aanleiding van de feedback op de consultatie heeft ESMA toch nog een aantal – voor de markt belangrijke – wijzigingen aangebracht aan de initiële versie van haar guidelines. Zo is onder meer de eis om (binnen de vastgestelde – en behouden – grens van minimaal 80% van de investeringen) tenminste 50% daarvan te alloceren aan duurzame beleggingen vervallen, maar is daarvoor in de plaats een ‘commitment to invest meaningfully in sustainable investments’ geïntroduceerd. We raden marktspelers aan het final report en de finale guidelines door te nemen en te betrekking in het beginstadium van een fondsstructurering!

De finale guidelines worden nu vertaald naar de officiële talen van de Europese lidstaten en zullen worden gepubliceerd op de website van ESMA.

Vragen? Neem gerust contact op.

[1] https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-funds%E2%80%99-names-using-esg-or-sustainability-related. De consultatie liep van 18 november 2022 tot 20 februari 2023.

[2] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA34-472-440_Final_Report_Guidelines_on_funds_names.pdf