Wijziging op komst Vierde Anti-Witwasrichtlijn – UPDATE

Wijziging op komst Vierde Anti-Witwasrichtlijn – UPDATE

Gepubliceerd op 16-05-2018

Op maandag 14 mei jl. heeft de Europese Raad ingestemd met een wijziging van de vierde anti-witwas richtlijn (zie link naar persbericht en aangenomen tekst, ook wel aangeduid als de vijfde anti-witwas richtlijn (AMLD5)). AMLD5 is een verdere verscherping van de regels inzake de bestrijding van witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering.

AMLD5 bevat onder meer:

  • Een pakket aan CDD-maatregelen met betrekking tot virtuele valuta, waaronder de verplichting tot cliëntidentificatie, voor aanbieders voor het wisselen van virtuele valuta (cryptocurrency exchange platforms) en aanbieders van elektronische bewaarportemonnees (custodian wallet providers). Deze platforms en aanbieders dienen zich ook te registeren. Deze registratieverplichting gaat ook gelden voor wisselkantoren, kantoren voor het omwisselen van cheques en aanbieders van trustdiensten of vennootschappelijke diensten (in Nederland geldt al een vergunningplicht voor trustkantoren).
  • Een verlaging van de (uitzonderings)drempel van EUR 250 naar EUR 150 voor CDD verplichtingen met betrekking tot prepaid elektronisch geld.
  • De mogelijkheid voor de Europese Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen met als doel derde landen met een hoog risico te identificeren, waarbij ze onder AMLD5 met meer tekortkomingen rekening kan houden. Zo dient een derde land, bijvoorbeeld, over doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties te beschikken ter bestrijding van witwassen en t
  • Een uitbreiding van de reikwijdte, waardoor belastingadviseurs, vastgoedmakelaars en kunsthandelaren onder bepaalde omstandigheden binnen de reikwijdte zullen vallen.
  • Maatregelen om de beschikbare informatie omtrent financiële transacties, vennootschappen en andere juridische entiteiten, inclusief trusts en juridische constructies met een soortgelijke structuur of met soortgelijke functies als trusts te vergroten. Zo kunnen natuurlijke of rechtspersonen met een legitiem belang informatie opvragen over uiteindelijk begunstigde (UBO) van een trust of soortgelijke juridische constructie onder AMLD5.

De wijzigingen treden in op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vervolgens moeten de wijzigingen achttien maanden na publicatie door de lidstaten zijn geïmplementeerd. De lidstaten moeten naar verwachting AMLD5 eind 2019 hebben ingevoerd.