T +31 (0)20 767 01 80
M +31 (0)6 25 29 82 99

marise.kok@finnius.com

Marise Kok

Junior Associate

Marise adviseert over financieel toezichtrechtelijke vraagstukken aan een breed scala aan financiële ondernemingen, waaronder banken, betaaldienstverleners, beheerders van beleggingsfondsen en beleggingsondernemingen. Daarnaast heeft ze bijzondere belangstelling voor de FinTech-sector, zoals voor cryptodienstverleners en elektronischgeldinstellingen. Verder procedeert Marise voor ondernemingen en functionarissen die zich met onderzoeken of handhaving door AFM of DNB geconfronteerd zien.

Marise is een advocaat met aandacht voor wat haar cliënten belangrijk vinden en hoe zij geraakt worden door het financieel toezichtrecht. Hierbij houdt zij innovatie en ontwikkelingen binnen het Europees en Nederlands toezichtkader enthousiast in de gaten om haar cliënten zo goed mogelijk te kunnen assisteren.

Marise was voor haar indiensttreding bij Finnius werkzaam als advocaat bij Simmons & Simmons (2021-2023). Zij is in 2021 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, in de afstudeerrichting financieel recht.

Naast rechten heeft Marise tevens psychologie afgerond aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1 september 2023 is Marise werkzaam bij Finnius.

  • Finnius, september 2023 – heden
  • Simmons & Simmons, 2021 – 2023
  • Adviseren van (financiële) ondernemingen over de toepassing van het financieel toezichtrecht;
  • Adviseren over en begeleiden van vergunnings- en registratietrajecten van verschillende typen (financiële) ondernemingen (MiFID / AIFMD / PSD / Wwft etc.);
  • Advies aan verschillende typen financiële ondernemingen over de reikwijdte en toepassing van de Wwft en de Sanctiewet;
  • Procederen over handhavingszaken binnen het financieel toezichtrecht;
  • Toetsen voor (financiële) ondernemingen hoe de bedrijfsactiviteiten passen binnen het financieel toezichtrecht;
  • Opstellen van beleid voor financiële ondernemingen.