Finnius vindt

Verdere duiding van de ESG eisen: werken met groen in impressionistische stijl of blijft het een aquarel?

Beloningen voor beleggingsondernemingen: Dat zoeken we ‘even’ op

De AFM, een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

Heden geen wet; over te late implementatie van IFD/IFR

De som der delen

Landmark case on the validity of EU soft law: what to do when EBA adopts guidelines outside its prerogative?

De hand van … dr. mr. J.A.F Peters

Vertraagde besluitvorming door de toezichthouder: welke oplossingen biedt de wet?

Deltaplan of molensteen?

Het openen van een zakelijke betaalrekening; geen vanzelfsprekendheid

Hoe om te gaan met de onduidelijkheden van de SFDR?

3 tips voor een soepele aanvraag bij DNB en de AFM

The making of: De Finnius Vooruitblik

To trust or not to trust, that is the question

Witwasboetes van de AFM en DNB. Geen handhavingspaniek, maar zijn ze wel evenredig?

Een verkenning van de voorgenomen introductie van de figuur van de rekening met afgescheiden vermogen voor betaalinstellingen en egi’s

Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten

Krediet in onzekere tijden

Vrijgestelde beheerders en duurzaamheidsregels

Uitbreiding lijst hoog-risicolanden: consequenties voor het Wwft-cliëntenonderzoek

Zomer 2020: 8x Bijlezen voor asset managers

Overdrijft u niet een beetje?

De toegang van financiële instellingen tot het UBO-register: een gemiste kans?

Stable coins zoals Libra en het antwoord van centrale banken: digitaal centrale bankgeld

Wetgevingswens AFM: wettelijke regulering van private lease

New remuneration rules under IFD/IFR and the impact for Dutch investment firms

Van uitstel komt (toch geen) afstel

Bedrijfscontinuïteit in tijden van crisis

Stop de gedwongen misleiding

Anti-witwassen en vinkentouw

Hoe relevant en effectief zijn we eigenlijk?

Climate risks requirements for banks: protecting the earth or the financial system?

Boeit het financieel toezichtsrecht nog?

Meer externe betrokkenheid bij bestuurderstoetsingen door DNB en de AFM, maar aan de wens van het parlement wordt voorbij gegaan

De eerste stap naar regulering van (handel in) cryptos?

Waarschuwingen als toezichtantecedenten