Finnius vindt

Navigeren in de toezichtrelatie met AFM en DNB: vier waardevolle tips

Kapitaal ophalen en toezichtregels – Bezint eer ge begint

AFM interpretatie groepsverzekeringen: verzekeringnemer bemiddelt sneller dan je denkt

Financiële dijkbewaking in Nederland: code rood

AFM Agenda 2024; verplichte kost voor onder toezicht staande instellingen

Duurzame claims nog meer aan banden via de weg van de oneerlijke handelspraktijken

Eén jaar procederen tegen toezichthouders als DNB en de AFM, wat levert dat eigenlijk op?

Gelijke beloning in de financiële sector

MiCA is in aantocht: actie vereist voor (bestaande) cryptoactivadienstverleners

Retail Investment Strategy, een investering in een betere beleggingsmarkt?

De strijd der titanen: anti-witwasregelgeving versus privacy (stand van zaken)

Anatomy of a banking crisis – Lessons for supervision

Veranderingen voor kredietservicers en kredietkopers

Beleggingsondernemingen en beheerders opgelet: DNB doet ook nog mee

Nieuwe EBA Richtsnoeren over ‘de-risking’; de pendule zwaait (voorzichtig) weer

De ESMA-opinie over multilaterale systemen: what’s all the fuss about?

De herziene Beleidsregel Geschiktheid: een vernieuwde blik op een geschikte toekomst

Wees voorbereid op de aankomende Wet kwaliteit incassodienstverlening

Voor investeerders in beleggingsondernemingen ligt kwalificatie beleggingsholding op de loer

Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders opgelet: belangrijke aandachtspunten bij antecedenten

Pleidooi voor Proportionaliteit

Vergezichten zonder voorspellingen

De rekening met afgescheiden vermogen: een dooie mus of een must-have?

Buy Now, Pay Later in de schijnwerpers

The controversy surrounding payment for order flow (PFOF) – where are we heading?

De toezichtuitzondering onder de Wob bestaat (bijna) niet meer; op weg naar meer openheid in de financiële sector?

A slam bunq?

Kleine wasjes, grote wasjes: de meer risicogebaseerde aanpak van het Wwft toezicht door DNB

Het toezicht op SFDR-compliance wordt steeds serieuzer: praktische tips voor fondsbeheerders

Ceci n’est pas CET1: DNB behandeling aandelen met liquidatiepreferentie

Stablecoins in het toekomstige tijdperk van de MiCA Verordening

UBO register FGR – haves and haves not

Geen escapes meer voor >20% bonus sales medewerkers en ander ‘beloningsleed’

De Wet Vifo: een nieuwe opschortende voorwaarde bij overnames in de financiële sector

DORA – een nieuwe fase voor cybersecurity in de Europese financiële sector

Wanneer moet de Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet nou eigenlijk worden verstrekt?

Extra sancties tegen trustkantoren – Echt nodig?

Genderneutraal beloningsbeleid – inclusie in het toezichtrecht

De AFM en DNB trekken vaak samen op, maar niet bij het berekenen van de boetehoogte

Climate-related risk management – supervision is heating up!

Decentralised Finance (DeFi): de opmaat naar een nieuwe financiële wereld

Uitbesteding – ontzorgen of kopzorgen?

De Finnius Vooruitblik 2022 komt eraan

Vervanging beleidsbepaler(s) bij overtreding van de Wwft

Cybersecurity in de financiële sector: waar staan we en wat komt eraan?

Verdere duiding van de ESG eisen: werken met groen in impressionistische stijl of blijft het een aquarel?

Beloningen voor beleggingsondernemingen: Dat zoeken we ‘even’ op

De AFM, een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

Heden geen wet; over te late implementatie van IFD/IFR

De som der delen

Landmark case on the validity of EU soft law: what to do when EBA adopts guidelines outside its prerogative?

De hand van … dr. mr. J.A.F Peters

Vertraagde besluitvorming door de toezichthouder: welke oplossingen biedt de wet?

Deltaplan of molensteen?

Het openen van een zakelijke betaalrekening; geen vanzelfsprekendheid

Hoe om te gaan met de onduidelijkheden van de SFDR?

3 tips voor een soepele aanvraag bij DNB en de AFM

The making of: De Finnius Vooruitblik

To trust or not to trust, that is the question

Witwasboetes van de AFM en DNB. Geen handhavingspaniek, maar zijn ze wel evenredig?

Een verkenning van de voorgenomen introductie van de figuur van de rekening met afgescheiden vermogen voor betaalinstellingen en egi’s

Een spannende tijd voor aanbieders van cryptodiensten

Krediet in onzekere tijden

Vrijgestelde beheerders en duurzaamheidsregels

Uitbreiding lijst hoog-risicolanden: consequenties voor het Wwft-cliëntenonderzoek

Zomer 2020: 8x Bijlezen voor asset managers

Overdrijft u niet een beetje?

De toegang van financiële instellingen tot het UBO-register: een gemiste kans?

Stable coins zoals Libra en het antwoord van centrale banken: digitaal centrale bankgeld

Wetgevingswens AFM: wettelijke regulering van private lease

New remuneration rules under IFD/IFR and the impact for Dutch investment firms

Van uitstel komt (toch geen) afstel

Bedrijfscontinuïteit in tijden van crisis

Stop de gedwongen misleiding

Hoe relevant en effectief zijn we eigenlijk?

Climate risks requirements for banks: protecting the earth or the financial system?

Boeit het financieel toezichtsrecht nog?

De eerste stap naar regulering van (handel in) cryptos?

Waarschuwingen als toezichtantecedenten