Onderzoek naar verlaging maximale kredietvergoeding

Onderzoek naar verlaging maximale kredietvergoeding

De Minister van Financiën doet onderzoek naar een mogelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding. Zo volgt uit zijn brief aan de Tweede Kamer van 10 maart jl. Rond de zomer verwacht hij de Kamer te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek en hoe invulling wordt gegeven aan moties van Tweede Kamerleden die oproepen tot een verlaging van de maximale kredietvergoeding. De maximale kredietvergoeding is thans 14% op jaarbasis.