AFM pleit voor doorlopend toezicht op aanbieders van beleggingsobligaties

De AFM heeft op 18 februari bekend gemaakt dat zij heeft gepleit voor aanpassing van de wet om aanbieders van beleggingsobligaties onder doorlopend toezicht te brengen. Het ministerie van Financiën  is bezig met de voorbereidingen op een wetswijziging. (link naar persbericht)

De AFM acht extra bescherming voor beleggers in beleggingsobligaties wenselijk. De AFM denkt nu te weinig grip te hebben op aanbieders van beleggingsobligaties, omdat veel aanbieders gebruikmaken van vrijstellingen en uitzonderingen op de prospectusplicht en niet onder haar doorlopend toezicht staan. De AFM heeft eerder een verkennend onderzoek gedaan naar de veiligheid van beleggingsobligaties, de transparantie over risico’s en het gebruik van uitzonderingen en vrijstellingen. Toen werd volgens de AFM duidelijk “dat het grootste deel van de onderzochte beleggingsobligaties ‘onwenselijk’ is wegens het hoge risico en de vaak tegenvallende opbrengst”.

Een en ander werd al aangekaart in de wetgevingsbrieven van DNB (link) en AFM (link) aan de minister uit juli 2014  en kon men daaropvolgend terugvinden in de wetgevingsbrief van de minister zelf (link).