AFM publiceert rapport over duurzame obligaties in Nederland

AFM publiceert rapport over duurzame obligaties in Nederland

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 april 2020 een rapport gepubliceerd over duurzame obligaties in Nederland.  In het rapport bespreekt de AFM de groei van de duurzame obligatiemarkt, de noodzaak tot transparantie en standaardisatie in deze markt en als laatste de gevolgen voor het toezicht van de AFM.

De laatste jaren is de markt voor duurzame obligaties (ook wel ‘green bonds’ of ‘sustainable bonds’ genoemd) in een stroomversnelling geraakt. De AFM constateert naar aanleiding van haar onderzoek dat de markt voor duurzame obligaties in Nederland in 2019 ten opzichte van 2018 is verdubbeld van EUR 9 miljard tot EUR 18 miljard. Hiermee is Nederland op dit moment de 3e grootste markt binnen Europa en neemt zij wereldwijd de 5e plaats in.

De AFM verwacht dat de markt voor duurzame obligaties sneller zal blijven groeien. Wereldwijd zijn marktparticipanten en de samenleving als geheel zich steeds meer bewust van de noodzaak voor een transitie naar een duurzame economie. Om dit te bereiken zijn er echter grote investeringen nodig, aangezien de huidige investeringsniveaus niet voldoen. In dat kader hebben diverse financiële partijen (zoals verzekeraars en pensioenfondsen) op mondiaal niveau publiekelijk aangegeven een groter deel van hun investeringen te alloceren aan duurzame beleggingen. Daarnaast is voor de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel kapitaal vereist. Ondernemingen proberen dit kapitaal te vergaren door uitgifte van duurzame obligaties, deels ook om aan te tonen dat zij zich van de noodzaak bewust zijn. Ook is een toename te zien van het aantal beleggingen in duurzame effecten (waaronder obligaties) door niet-professionele beleggers.

Ondanks de groei van deze markt is er nog een gebrek aan duidelijke definities en standaarden. Dit heeft volgens de AFM een negatief effect op de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie. Het risico op greenwashing, wat inhoudt dat ondernemingen de eigen duurzaamheidsprestaties beter voorspiegelen dan deze in werkelijkheid zijn, kan worden gemitigeerd door het vaststellen van objectieve criteria op basis waarvan duurzame obligaties kunnen worden geclassificeerd, wat volgens de AFM resulteert in een transparantere markt. Denk hierbij aan zogenaamde ESG-ratings (Environmental, Social & Governance), impact investing en het accuraat rapporteren van andere niet-financiële informatie. Verscheidene Europese initiatieven stimuleren deze ontwikkeling, zoals de Europese Green Bond Standards.

Voor het prospectus dat betrekking heeft op het aanbieden van duurzame obligaties pleit de AFM voor meer transparantie over bepaalde informatie, zoals het gebruik van de opbrengsten en de beschrijving van de impact van de investering. De AFM houdt ook toezicht op het rapporteren van niet-financiële informatie in het bestuursverslag door beursgenoteerde bedrijven en streeft hierbij naar de integratie van duurzaamheidsverslaggeving. Verder blijft de AFM de toezichtrechtelijke ontwikkelingen op dit gebied volgen en werkt zij samen met marktparticipanten als onderdeel van haar adviserende rol voor het Ministerie van Financiën. Ook wij houden deze verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen hierover nader berichten zodra deze zich voordoen.