AFM toezichtprioriteiten 2018

DNB en de AFM publiceren jaarlijks hun toezichtprioriteiten. De AFM heeft op 24 januari 2018 haar prioriteiten (link) voor het komende jaar gepubliceerd. De toezichtprioriteiten van DNB hebben wij reeds besproken in de Finnius Vooruitblik 2018 (link). Hierna hebben wij een aantal concrete toezichtplannen van de AFM voor 2018 en wat die voor financiële ondernemingen betekenen uiteengezet.

  • Onderzoek naar transparantie en berekeningswijze van kosten bij beleggingsproducten: De AFM gaat in Q2 2018 onderzoek doen naar de transparantie en berekeningswijze van kosten, rendement en risico van deze producten en diensten bij aanbieders daarvan (zoals beheerders van beleggingsinstellingen of beleggingsondernemingen).
  • Naleving MiFID II-normen voor productontwikkeling door beleggingsondernemingen: De AFM gaat in Q3 2018 onderzoek doen bij beleggingsondernemingen met betrekking tot de naleving van de MiFID II-normen voor productontwikkeling om de kwaliteit van beleggingsproducten te verbeteren. Waar nodig zal de AFM beleggingsondernemingen aansporen in overeenstemming met de norm te gaan handelen. Het is nog niet duidelijk welke partijen dit zijn.
  • Onderzoek beleggingsbeleid vermogensbeheerders: de AFM gaat in Q3 2018 onderzoek doen naar het beleggingsbeleid van vermogensbeheerders. De focus ligt op de vraag of het beleggingsbeleid aansluit bij wat een retailbelegger hiervan mag verwachten zodat zij niet worden geconfronteerd met onwenselijke risico’s. Het is nog niet duidelijk welke partijen dit zijn.
  • Onderzoek naar AIFMD beheerders die van rechtswege een vergunning hebben verkregen: De AFM zal in Q2 2018 een vervolgonderzoek doen naar AIFMD beheerders die van rechtswege een vergunning hebben verkregen in 2014 als gevolg van implementatie van de AIFMD. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen in hoeverre deze partijen voldoen aan de regels die volgen uit de AIFMD.
  • Onderzoek invulling zorgplicht door bewaarders: In Q2 2018 zal de AFM onderzoeken in hoeverre AIFMD bewaarders hun zorgplicht adequaat invullen. Aan de hand van het onderzoek wil de AFM een dialoog aangaan om te kijken welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn.
  • Vervolgonderzoek Wwft-naleving door beleggingsondernemingen: De AFM zal in Q2 en Q3 2018 vervolg geven aan het thema onderzoek uit 2014/2015 naar de Wwft-naleving door beleggingsondernemingen. Dit geeft de AFM inzicht in de voortgang die beleggingsondernemingen hebben gemaakt.
  • Aanpakken locked-up situaties in krediet: De AFM gaat de bedrijfsvoering en het beleid van kredietaanbieders en kredietbemiddelaars toetsen. De AFM wil dat aanbieders van consumptief krediet hun bedrijfsvoering aanpassen om zogenoemde ‘locked-up situaties’ te voorkomen of op te lossen. Consumenten zijn ‘locked-up’ als zij niet kunnen overstappen naar een andere aanbieder, bijvoorbeeld omdat zij naar de huidige maatstaven overgekrediteerd zijn. In Q2 2018 zal de AFM data uitvragen, gesprekken voeren en onderzoek doen. Waar nodig zal de AFM aanpassingen van het beleid afdwingen.
  • Inzicht in risico’s aflossingsvrije hypotheken: De AFM gaat hypotheekaanbieders aansporen dat zij inzicht krijgen in de grootte van de groep huiseigenaren die met een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd de lasten van hun hypotheek niet of nauwelijks meer kunnen dragen. Dit vormt een risicogroep. In Q1 2018 zal de AFM data uitvragen, gesprekken voeren en onderzoek doen. De AFM verwacht dat banken met een oplossing komen voor de huiseigenaren in deze risicogroep.
  • Crowdfunding: De AFM zal in 2018 extra aandacht besteden aan informatietransparantie door crowdfundingplatformen. De AFM wil daarvoor een uniform kader ontwikkelen, dat naar verwachting in Q4 2018 van toepassing wordt. Verder volgt de AFM de ontwikkelingen over secundaire verhandelbaarheid van crowdfundingleningen en -beleggingen op de voet. Wij raden aan de AFM website goed in de gaten te houden.
  • Naleving regels financieel verslaggeving: De AFM zal in 2018 risico gebaseerd beoordelen of de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen voldoen aan de verslaggevingsregels. Als de AFM materiële afwijkingen constateert, zal handhavend worden opgetreden. Wij raden beursgenoteerde ondernemingen aan de financiële verslaggevingsregels nauwkeurig na te leven.