NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Banken hebben de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering opgesteld voor financiering aan de kleinere MKB’ers (ondernemers met een jaaromzet tot EUR 5 miljoen). De code bevat gedragsregels voor banken die deze kleinzakelijke klanten financieren. Alle leden van de NVB zullen zich aan de code houden. In de code staan minimumnormen die zien op de oriëntatiefase, de aanvraagfase en de beheerfase van het financieringsproces. Daarnaast wordt in de code aandacht besteed aan doorverwijzing van klanten naar andere financiers, bijzonder beheer en het proces rondom klachten en geschillen. Aanleiding voor de gedragscode was de consultatie in 2016 naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp’ers en mkb’ers bij financiële diensten en producten. De code zal op 1 juli 2018 in werking treden en is van toepassing op financieringen (o.a. geldleningen en kredietfaciliteiten) die vanaf dat moment worden aangevraagd.