Consultatie crowdfunding Europese Commissie

De Europese Commissie is op 3 oktober jl. gestart met een consultatie over crowdfunding. Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2013 hun visie daarover bekend maken. Doel van de consultatie is het verzamelen van gegevens over de behoeften van marktpartijen en onderzoeken of EU-maatregelen op het gebied van crowdfunding een toegevoegde waarde zouden hebben.