Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de verordening en richtlijn marktmisbruik

De Minister van Financiën is op 9 juli jl. gestart met een internetconsultatie (link) van het wetsvoorstel ter implementatie van de verordening marktmisbruik (nr. 596/2014) en richtlijn marktmisbruik (nr. 2014/57/EU). De consultatie sluit op 10 augustus 2015. De verordening vervangt de richtlijn marktmisbruik uit 2003 en stelt regels ter voorkoming van marktmisbruik. De nieuwe richtlijn marktmisbruik verplicht lidstaten om in ieder geval ernstige vormen van marktmisbruik strafbaar te stellen. De richtlijn moet voor 3 juli 2016 zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. De verordening is met ingang van 3 juli 2016 rechtstreeks van toepassing.