Publicatie Richtlijn Bankrekeningen

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 28 augustus 2014 is de Richtlijn Bankrekeningen (nr. 2014/92/EU) gepubliceerd. De richtlijn introduceert nieuwe regels die tot doel hebben de transparantie en vergelijkbaarheid van de vergoedingen van betaalrekeningen te verbeteren en de grensoverschrijdende dienstverlening met betrekking tot betaalrekeningen toegankelijker te maken. Belangrijk is onder meer de introductie van een standaard informatiedocument met betrekking tot de vergoedingen van een betaalrekening. Deze richtlijn moet in september 2016 zijn omgezet in nationale wetgeving, waar aanbieders van betaalrekeningen dan aan moeten voldoen.