Implementatie PSD2 uitgesteld

Op 22 september 2017 heeft de minister van Financiën aangekondigd dat de implementatie van PSD2 in het Nederlandse recht voor 13 januari 2018 niet langer realistisch is (zie de kamerbrief). De minister zal de markt snel laten weten dat implementatie in het voorjaar van 2018 realistisch wordt geacht.

Dit geeft in beginsel ademruimte voor marktpartijen die nog bezig zijn met de implementatie van PSD2. De vraag is nog wel in hoeverre een Europese richtlijn geacht wordt van toepassing te zijn na de vereiste implementatiedatum, terwijl de feitelijke implementatie in een lidstaat nog niet voltooid is. Wij raden marktpartijen aan de precieze tijdslijnen voor inwerkingtreding van PSD2 goed in de gaten te houden.