Inwerkingtreding PSD2

Op 18 februari jl. zijn het Implementatiebesluit (link) en het Inwerkingtredingsbesluit (link) ten aanzien van de herziene richtlijn betaaldiensten (nr. 2015/3466, ook wel Payment Services Directive 2, PSD2) in het Staatsblad gepubliceerd. De Implementatiewet (op 27 december 2018 in het Staatsblad gepubliceerd, link) en het Implementatiebesluit vormen samen de Nederlandse omzetting van PSD2.

De meeste onderdelen treden – zoals blijkt uit het Inwerkingtredingsbesluit – vanaf 19 februari 2019 in werking. De overige onderdelen worden tegelijk met de technische reguleringsnormen (nr. 2018/389) voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden van kracht. Deze normen zijn vanaf 14 september 2019 van toepassing.

De implementatie van PSD2 brengt bijvoorbeeld met zich dat voor de gebruikers van de uitzondering voor ‘beperkt gebruik’ een meldplicht is gaan gelden. Wanneer de totale waarde van de transacties die dergelijke partijen uitvoeren het bedrag van EUR 1 miljoen overschrijdt (gemeten over de voorgaande twaalf maanden), dan moeten zij zich melden bij DNB. Partijen die deze grens nu al overschrijden moeten zich binnen zes maanden (dus uiterlijk 18 augustus 2019) hebben gemeld bij DNB (link).