Uitstel MiFID II

De startdatum voor toezichthouders en marktpartijen om te voldoen aan MiFID II (de herziene Richtlijn markten in financiële instrumenten, MiFID, en bijbehorende Verordening, MiFIR) is uitgesteld. Toezichthouders en marktpartijen krijgen een jaar extra om te voldoen aan de regels opgenomen in MiFID II. Met het uitstel wordt rekenschap gegeven van de uitdagingen die de buitengewoon technische implementatie met zich brengt voor toezichthouders en markpartijen. De nieuwe deadline is 3 januari 2018. Het uitstel is formeel gezien slechts een besluit van de Europese Commissie. De Raad en het Europees Parlement moeten nog instemmen met het besluit. De datum waarop EU-lidstaten MiFID moeten hebben geïmplementeerd blijft 3 juli 2016.