Wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer

Op 4 september 2017 stuurde de minister van Financiën het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer (link). Met het wetsvoorstel krijgen de toezichthouders de AFM en DNB ruimere bevoegdheden om overtredingen door financiële ondernemingen openbaar te maken. Zo kunnen zij een waarschuwing publiceren bij alle overtredingen van voorschriften of verboden gesteld bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, als dat nodig is om schade te voorkomen of te beperken. Daarnaast kunnen zij in spoedgevallen over gaan tot onverwijlde publicatie van een waarschuwing of een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in reactie op informatie die de overtreder over overtredingen zelf naar buiten brengt. Verder introduceert het wetsvoorstel een grondslag voor DNB om bepaalde kerngegevens openbaar te maken die door banken worden gepubliceerd.