24 MEI 2011 – AMSTERDAM

Minister van Financiën stuurt wetsontwerp ter introductie van de geschiktheidstoets naar de Tweede Kamer. De geschiktheidseis zal de huidige deskundigheidseis vervangen. Zie hier voor de Memorie van Toelichting bij het concept wetsvoorstel.