Nederlandse National Risk Assessment Witwassen 2019 gepubliceerd

Nederlandse National Risk Assessment Witwassen 2019 gepubliceerd

Op vrijdag 3 juli 2020 heeft de minister van Financiën de geactualiseerde versie van de National Risk Assessment (“NRA”) Witwassen gepubliceerd (zie link). De NRA brengt de grootste witwasrisico’s in Nederland in kaart. Nederland heeft in 2017 voor het eerst een NRA witwassen en een separate NRA terrorismefinanciering opgesteld. Deze NRA’s worden periodiek geactualiseerd.

 

1. De grootste witwasdreigingen in Nederland

In de NRA wordt stilgestaan bij de vijftien grootste witwasdreigingen in Nederland. Hieronder vallen, onder meer, het witwassen via virtuele valuta’s, offshore vennootschappen en ondergronds bankieren.

Specifiek merken we op dat de onderzoekers risico’s op witwassen identificeren bij dienstverlening via beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en betaaldienstverleners die actief zijn zonder vergunning.

 

2. De relevantie van de NRA voor Wwft-instellingen

De NRA is een belangrijke bouwsteen voor de bedrijfsbrede risicoanalyse (en het Wwft-beleid) van financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) vallen. Op grond van de Wwft zijn deze ‘Wwft-instellingen’ namelijk verplicht om over gedragslijnen, procedures en maatregelen te beschikken om de (relevante) risico’s die, onder andere, worden genoemd in de NRA(‘s) te beperken en effectief te beheersen. In de bedrijfsbrede risicoanalyse en het Wwft beleid moet die koppeling dus gemaakt worden, voor zover de risico’s van de NRA relevant zijn voor de betreffende Wwft-instelling.