Duurzaamheidsadvies EIOPA aan Europese Commissie

Duurzaamheidsadvies EIOPA aan Europese Commissie

Op 3 mei 2019 publiceerde EIOPA haar technisch advies aan de Europese Commissie (EC) over de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren met betrekking tot “ESG” (Environmental, Social and Governance) overwegingen voor verzekeraars en bemiddelaars in de gedelegeerde handelingen onder Solvency II en de IDD. Het advies van EIOPA dient ter ondersteuning van het actieplan Duurzame groei financieren (Action Plan: Financing Sustainable Growth) van de Europese Commissie. Klik hier voor het advies en hier  voor het persbericht van EIOPA.

Belangrijk is de integratie van duurzaamheid in het prudent person principe voor beleggingen onder Solvency II. Verzekeraars dienen na te denken over de impact van hun beleggingen op duurzaamheid, dat een stewardship-oriëntatie bevordert door (her)verzekeraars. Daarnaast benadrukt EIOPA het belang van integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen en underwriting praktijk.

Met betrekking tot productontwikkeling en distributie, roept EIOPA op tot de introductie van een duidelijke verwijzing naar ESG overwegingen in de IDD regels over product toezicht en governance alsmede over belangenconflicten. Het voorstel van EIOPA voor een expliciete link tussen het prudent person principe en de doelgroep bepaling in het kader van de product toezicht en governance regelingen bevordert de uitvoering van de gedane toezeggingen aan verzekeringnemers en begunstigden met betrekking tot de ESG eigenschappen van een specifiek product.

Het is nu aan de EC om de gewijzigde gedelegeerde handelingen vast te stellen. Daarna treden de gedelegeerde handelingen in werking nadat zij in het Publicatieblad van de EU zijn gepubliceerd, tenzij het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar hebben.