Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Op 17 juli jl. heeft de Minister van Financiën een brief naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd over de uitkomsten van de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (zie brief). Tevens heeft de Minister een rapportage en het eindrapport naar beide Kamers gestuurd.

Het extern uitgevoerde onderzoek suggereert in algemene zin dat het bonusplafond van 20 procent bijdraagt aan minder risicovol gedrag. Tevens is niet evident gebleken dat er misbruik van de wettelijke mogelijkheden tot afwijking van het bonusplafond wordt gemaakt. De Minister is wel voornemens om met de sector het gesprek aan te gaan over het gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor personeel dat buiten de CAO valt.

De Minister zal de Kamer uiterlijk eind 2018 informeren over de uitkomsten van zijn gesprekken met de sector.