Finnius reactie op consultatie EBA m.b.t. concept richtsnoeren over beperkt netwerk-uitzondering onder PSD2

De Europese Bankenautoriteit (EBA) is een consultatie gestart voor de concept richtsnoeren (Richtsnoeren) die betrekking heeft op de beperkt netwerk-uitzondering onder de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2). Deze uitzondering is in Nederland met de implementatie van PSD2 verankerd in de Wet op het financieel toezicht en biedt een uitzondering op de toepasselijkheid van de regels (waaronder een vergunningplicht) die daarin zijn neergelegd en betrekking hebben op het verlenen van betaaldiensten en het uitgeven van elektronisch geld. Veel partijen maken hier gebruik van.

Finnius adviseert in haar praktijk veel over de beperkt netwerk-uitzondering en heeft de mogelijkheid aangegrepen om op een constructieve en kritische wijze inhoudelijk te reageren op de Richtsnoeren. In algemene zin juichen wij het van harte toe dat op Europees niveau nadere duiding wordt gegeven aan de invulling van de beperkt netwerk-uitzondering. In de praktijk is het namelijk lang niet altijd duidelijk wanneer precies sprake is van een ‘beperkt netwerk’ of ‘zeer beperkt aantal goederen of diensten’.

EBA laat in de Richtsnoeren duidelijk blijken hoe zij tot bepaalde keuzes komt en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. In onze consultatiereactie plaatsen wij een aantal kanttekeningen bij onderdelen uit de Richtsnoeren en doen wij suggesties aan EBA. Eén van de meest in het oog springende onderdelen blijft naar onze mening hoe concreet wordt bepaald wanneer sprake is van een ‘beperkt netwerk’ of een ‘zeer beperkt aantal goederen of diensten’. Het huidige concept van de Richtsnoeren biedt meer houvast, maar laat ook nog veel ruimte die tot (nadere) interpretatievragen zullen leiden. Met de invoering van enkele kwantitatieve criteria en concrete lijsten met voorbeelden zou meer duidelijkheid ontstaan. Onze volledige consultatiereactie is hier terug te vinden.

De consultatietermijn sloot op 15 oktober 2021 en EBA beoordeelt nu de reacties. Daarna worden de Richtsnoeren definitief vastgesteld door EBA en zullen deze in werking treden. Dit vindt naar verwachting in de loop van 2022 plaats. Wij zullen de ontwikkelingen actief monitoren en te zijner tijd met een update komen. Indien er tussentijds vragen zijn, neem gerust vrijblijvend contact op met Casper Riekerk of Maurice van Oosten. Wij staan u graag te woord.