Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen tweede echelon en uitbreiding bankierseed

Zoals voorzien in de Wijzigingswet financiële markten 2015, gelden er per 1 april 2015 geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen voor het tweede echelon van banken en verzekeraars en is de kring van personen die de moreel ethische verklaring of ‘bankierseed’ moet afleggen uitgebreid.

De geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen gelden per 1 april jl. niet langer alleen voor dagelijks beleidsbepalers en interne toezichthouders, maar ook voor – kort gezegd – alle leidinggevenden die direct onder de beleidsbepalers functioneren en die grote invloed kunnen uitoefenen op het risicoprofiel van Nederlandse banken of verzekeraars. Er is niet voorzien in een overgangsregime, waardoor de banken en verzekeraars tot 1 april 2015 de tijd hadden om zelf de zittende medewerkers van het tweede echelon te toetsen op geschiktheid en onderzoek te doen naar hun betrouwbaarheid. DNB voert een aanvullend onderzoek uit naar de betrouwbaarheid van de betrokken personen. DNB heeft naar aanleiding van vragen uit de markt een overzicht van vragen en antwoorden over dit onderwerp samengesteld.

De uitbreiding van de kring van personen die de moreel ethische verklaring moet afleggen betreft medewerkers van bepaalde Nederlandse financiële ondernemingen die in Nederland werkzaam zijn en wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die direct klantcontact hebben. Voor Nederlandse banken geldt de uitbreiding van de bankierseed voor alle medewerkers die in Nederland werkzaam zijn en is bepaald dat dit verder gaat dan het hebben van een arbeidscontract. De verplichting de bankierseed af te leggen geldt ook voor medewerkers van in Nederland gelegen bijkantoren van banken met zetel in een niet-lidstaat. Voor de op 1 april 2015 al zittende medewerkers is een overgangsregeling opgenomen.