Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Inwerkingtreding implementatiewet- en besluit Hypothekenrichtlijn

Op 13 juli 2016 zijn de wet (link) en het besluit (link) ter implementatie van de Hypothekenrichtlijn (nr. 2014/17/EU) gepubliceerd in het Staatsblad. De wet en het besluit treden met ingang van 14 juli 2016 in werking. Vanaf dat moment dienen aanbieders van en bemiddelaars in hypothecair krediet aan de nieuwe regels te voldoen die zijn geïntroduceerd met de Hypothekenrichtlijn. Hierbij kunt u denken aan onder meer de volgende verplichtingen:

  • verstrekken van een standaard informatiedocument (ESIS) met alle belangrijke kenmerken van het aan te bieden hypothecair krediet;
  • regels met betrekking tot reclame over hypothecair krediet;
  • berekening – volgens specifiek voorgeschreven formules – van een jaarlijks kostenpercentage (JKP);
  • verplichte bedenktermijn van 14 dagen bij doen van een bindend aanbod (dit heeft ook gevolgen voor het huidige in de markt gebruikelijke offerteproces);
  • doorlopende informatieverplichtingen;
  • regels over koppelverkoop en gebundelde verkoop;
  • verplicht toestaan van vervroegde (algehele) aflossing van de schuld;
  • zorgvuldige behandeling van klanten met betalingsachterstanden;
  • in acht te nemen voorschriften bij executie van het onderpand; en
  • de mogelijkheid voor bemiddelaars om door middel van een paspoort in andere EU lidstaten actief te kunnen zijn.

De regels zijn zowel civielrechtelijk als toezichtrechtelijk van aard. Implementatie vindt daarom plaats in het BW, de Wft en het BGfo.