Inwerkingtreding MAD/ MAR

Gisteren (3 juli 2016) zijn de Market Abuse Regulation (MAR) en de Market Abuse Directive (MAD) in werking getreden. De MAR is een Europese verordening en is rechtstreeks van toepassing in Nederland. Met de inwerkingtreding van MAR worden de bestaande regels omtrent het voorkomen van marktmisbruik in de Wet op het financieel toezicht vervangen. De MAD bevat strafrechtelijke sancties (opsluiting of boetes) en administratieve sancties (bestuurlijke boetes) ter bestraffing van ernstige vormen van marktmisbruik en een uitbreiding van de bevoegdheden van toezichthouders om met passende sancties te reageren op marktmisbruik.

De implementatiewet die de MAR (gedeeltelijk) en de MAD implementeert staat nog steeds ter discussie. De implementatiewet is dus niet in werking getreden per 3 juli 2016. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Vanaf 3 juli moet echter wel worden voldaan aan de bepalingen in de MAR.