JUNI 2012 – AMSTERDAM

Workshops ‘geschiktheid’ voor verzekeraars. In juni 2012 organiseren Finnius en Montae vier workshops voor verzekeraars over de eisen ten aanzien van deskundigheid. De workshops gaan in op het regelgevend kader, self assessments en de toepassing door AFM en DNB. Zie hier voor meer informatie de uitnodigingsbrief en het programma.