The making of: De Finnius Vooruitblik

Eind 2014 deden we het in twee weken. Eerst was er het idee van een nieuwsbrief over de Wijzigingswet 2015, die gaandeweg verder werd aangekleed met alle ontwikkelingen voor het komende jaar. Het resultaat was een simpele PDF met 27 pagina’s aan informatie. Opgemaakt door onze toegewijde officemanager van destijds, die er wel een hele nacht voor doorhaalde. Er was nog geen Engelse versie en ook nog geen gedrukte krant -of zoals dit jaar een mooi magazine – voor relaties. Maar verder was het idee hetzelfde.

De Vooruitblik bood en biedt een tamelijk compleet beeld van toezichtrechtelijke ontwikkelingen die spelen in het komend jaar. Tenminste, voor zover deze ontwikkelingen bekend of voorzienbaar zijn ten tijde van de jaarwisseling. Gedurende het jaar komen er veel ontwikkelingen bij en worden er dingen aangepast, maar gaan er zelden ontwikkelingen helemaal niet meer door. Over een aantal belangrijke ontwikkelingen houdt Finnius u op de hoogte via haar tweewekelijkse blogs en nieuwsberichten of gerichte client alerts. En aan het begin van elk nieuw jaar is daar dan weer die alomvattende bundeling. Een rustgevende kringloop van informatievoorziening voor de ontvangers; een bron van bedrijvigheid en adrenaline voor ons als makers.

Inmiddels is het Vooruitblik-proces geëvolueerd tot een professioneel proces. Vanaf 2 januari is er in mijn mappensysteem al een plek voor de aankomende Vooruitblik gereserveerd. Daarin gaan de reacties, evaluaties, en zeker ook ontwikkelingen die zich alweer manifesteren voor het volgende jaar. In de zomer begint de werving van een getalenteerde ‘Vooruitblik-student’ die de redactie ondersteunt. Begin oktober komt de redactie bijeen voor een indeling van schrijvers, tweede lezers, een tijdsplanning en de besluitvorming over eventuele specials, zoals dit jaar die over Integriteitswetgeving en over Duurzaamheid. In de loop van november begint iedereen de content voor zijn/haar onderdeel te vullen. Er wordt veelvuldig heen en weer gemaild en afgestemd. Omdat we allemaal liefhebbers zijn van het financieel toezichtrecht, is er enthousiasme over mooie vondsten en worden er heel erg veel stukken gelezen. Niemand verzaakt op zijn/haar onderdeel. Als iemand in de knel komt, springt een ander even in. Er wordt natuurlijk ook gezucht en gemopperd en gevraagd om een dag uitstel op de strikte deadlines. Die deadlines zijn nodig om de Vooruitblik op tijd bij de vertaler te krijgen, en daarna bij de externe vormgever, en daarna bij de drukker.

Bloopers zijn er zeker ook. Niet zo sappig als bij een film, maar meer in de vorm van typo’s (een verkeerd jaartal in een disclaimer) of een vergeten naam in het colofon. Deze schoonheidsfoutjes blijven binnen de perken. Met 27 pagina’s redden we het allang niet meer. Vorig jaar spande de kroon met een boekwerk van 208 pagina’s. Dit jaar hebben we een format bedacht, waardoor we evenveel ontwikkelingen in 125 pagina’s hebben kunnen bespreken.

We kunnen het, omdat we een hecht team zijn. We willen het, omdat we onze relaties, maar ook de rest van de markt, graag enige houvast bieden op een rechtsgebied dat zich nooit helemaal zal laten voorspellen en afbakenen. Het slijpt bovendien onze eigen kennis fijn. Die kennis en dit team maken ons Finnius. En dat is waarom Finnius ieder jaar weer een Vooruitblik maakt. Ook dit jaar weer. Lees de 2021 editie hier.