Wijziging WTT: consultatie gestart

Wijziging WTT: consultatie gestart

Op 2 mei 2016 publiceerde de minister van Financiën een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren. De belangrijkste voorstellen omvatten:

(i) de introductie van een verplichte tweehoofdige leiding;

(ii) een uitbreiding van de bevoegdheden van de toezichthouder;

(iii) het aansluiting zoeken bij de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering;

(iv) ruimere mogelijkheden om via lagere regelgeving aanvullende regels te stellen.

De consultatie sluit op 30 mei 2016 (link).

De consultatiereactie van Finnius kunt u hier lezen.