DNB houdt eerder opgelegde boetes tegen het licht van haar nieuwe boetemetingsbeleid

DNB houdt eerder opgelegde boetes tegen het licht van haar nieuwe boetemetingsbeleid

Vorige week meldden wij al dat DNB eindelijk haar boetetoemetingsbeleid heeft gepubliceerd. Inmiddels heeft DNB te kennen gegeven – zie ook het bericht in het Financieele Dagblad – dat zij reeds opgelegde boetes die nog onderwerp zijn van bezwaar of (hoger) beroep eigener beweging zal herbeoordelen in het licht van dit nieuwe beleid. Daarbij is, volgens DNB, niet uitgesloten dat dit tot ‘herziening’ van boetes zal leiden. Voor alle duidelijkheid: herbeoordeling kan niet tot verhoging maar slechts tot verlaging van het boetebedrag leiden.

Partijen die door DNB zijn beboet doen er naar onze mening verstandig aan ook zelf te beoordelen of bedoeld beleid van DNB tot verlaging van het boetebedrag dient te leiden en daarover eventueel contact te zoeken met DNB.

Het nieuwe boetebeleid is van toepassing op alle (soorten) marktpartijen en natuurlijke personen die door DNB worden beboet. Zie – en vergelijk ook – het boetetoemetingsbeleid van de AFM, dat op belangrijke onderdelen afwijkt van het DNB-beleid.