Rapportageplicht AIFM-beheerders uit derde landen per Q1 2023

Genotificeerde beheerders van een alternatieve beleggingsinstelling (Alternative Investment Fund Managers, AIFMs) en fondsen van buiten de EU zijn in Nederland tot op heden vrijgesteld van bepaalde rapportageverplichtingen onder de Alternative Investment Funds Managers Directive (AIFMD).

De AFM heeft echter recentelijk aangegeven dat deze vrijstelling binnenkort verdwijnt en niet-EU AIFMs vanaf Q1 2023 aan de AFM moeten rapporteren. De niet-EU AIFMs moeten hun eerste rapportages in april 2023 aanleveren.

Voor het indienen van de rapportages is het noodzakelijk dat de niet-EU AIFM over een AFM Portaal account beschikt. De AFM heeft informatie op haar website beschikbaar gesteld over het aanmaken van een account (link) en het indienen van rapportages (link).

De AFM gaat ook toezicht houden op de datakwaliteit. De AFM gaat jaarlijks samen met ESMA de datakwaliteit van de fondsrapportages controleren in een Data Quality Engagement Framework (DQEF)-controle. Deze controles laten inconsistenties binnen de rapportage zien, die waarschijnlijk het gevolg zijn van rapportagefouten. De AFM heeft aangegeven dat over de rapportages die in 2023 worden ingediend geen DQEF-controle zal plaatsvinden.

Het is belangrijk dat niet-EU AIFMs zich gaan voorbereiden op deze uitbreiding van de rapportageplicht.