Wijziging rapportage aan DNB voor fondsbeheerders

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het digitaal rapporteren aan DNB voor de AIFMD-beheerders- en fondsrapportages. Op basis van berichtgeving van DNB begrijpen wij dat dit een substantiële wijziging betreft, waarop fondsbeheerders zich tijdig moeten voorbereiden.

Wijziging in rapportagewijze
Vanaf 1 januari 2020 dienen fondsbeheerders te rapporteren via een nieuw rapportageportaal, het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Als het goed is hebben alle fondsbeheerders daar een brief van DNB over ontvangen (zie de link). Het betekent dat fondsbeheerders voor het eerst in januari 2020 via dit nieuwe rapportageportaal moet rapporteren over het voorgaande boekjaar (2019).


XML-bestanden
Rapporteren in het DLR kan alleen door rapportages in de vorm van een XML-bestand te genereren. Dit XML-bestand moet voldoen aan de specificaties van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Op de website van ESMA staan samples van deze XML-bestanden (AIFSample.xml voor fondsrapportage en AIFMSample.xml voor beheerdersrapportage). Fondsbeheerders kunnen deze XML-bestanden zelf genereren, maar – voor zover wij kunnen overzien – kan dat IT-technisch gezien een uitdaging zijn. Als alternatief kunnen fondsbeheerders specifieke software aanschaffen voor het genereren van een XML-bestand, of kan de rapportage volledig worden uitbesteed aan een externe dienstverlener. Met onderstaande zoektermen kunnen fondsbeheerders verder zoeken naar geschikte aanbieders:

  • AIFMD annex IV reporting XML software
  • AIFMD annex IV reporting XML service
  • AIFMD XML filing software
  • AIFMD XML filing service


Testfase
Om de overgang naar het nieuwe rapportageregime zo goed mogelijk te laten verlopen biedt DNB tot en met 20 december 2019 de éénmalige mogelijkheid om het rapportageproces in het DLR te testen voorafgaand aan de daadwerkelijke wijziging. Wij raden fondsbeheerders aan om gebruik te maken van deze testmogelijkheid. Daar hebben fondsbeheerders als het goed is eveneens een brief van DNB over ontvangen (link).


Actiepunten
Gezien de impact van deze wijziging, raden we fondsbeheerders aan:

  1. Nu in actie te komen.
  2. Een impact analyse maken (kortom: (i) zelf doen, (ii) software aanschaffen of (iii) uitbesteden).
  3. Meelopen in de testfase van DNB.